Video fra CPUS Træf 2018

Under overskriften Nye veje til aktive meningsfulde fællesskaber afholdt vi CPUS Træf 2018. Vi havde inviteret borgere, pårørende, frivillige og vores samarbejdspartnere til at drøfte, hvordan vi bedst styrker vores netværks- og fællesskabsfokus.

Det blev en god, hyggelig og ikke mindst inspirerende dag med knapt 200 deltagere. Dagen startede med oplæg omkring ABC for mental sundhed ved hhv. Lisbeth Holm Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL og Ziggi Ivan Santini, post.doc., Statens Institut for Folkesundhed samt Hovedtendenser inden for frivillighed og aktivisme ved Vibe Klarup, direktør i Hjem til alle.

Efter frokost var der 2 workshoprunder med mulighed for at vælge i mellem 5 workshops: ABC for mental sundhed, Sammen til nye fællesskaber, Aktivt fællesskab – hvad kan det? Almenidrætten som en del af det gode liv samt Læringsfællesskaber. Alle workshops omhandlede på forskelligvis netværk og fællesskaber samt deres betydning for den enkeltes trivsel.

Træffet var arrangeret i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse samt Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre, Slagelse Kommune.

Herover kan du se en video fra CPUS Træf 2018. Skal du med næste år?