Uddannelser, kurser & workshops – Events

Deltag i vores kurser som får kompetencerne til at vokse

 
  • FIT Masterclass

    28. maj 2020 Til 29. maj 2020
  • FIT modul 3 & 4 – Efterår 2020

    5. november 2020 Til 11. november 2020

UDDANNELSE, IMPLEMENTERING OG SUPERVISION

I EGEN ORGANISATION

 

LINKS TIL GOD RELEVANT VIDEN

På denne side kan du få overblik over de kurser og workshops, vi løbende udbyder til andre relevante fagprofessionelle. Vi ønsker her at udbyde og dele god praksisnær viden og kompetenceudvikling, som vi har erfaringer med virker styrkende for borgere med psykosociale udfordringer og deres recovery-proces.

PSYKIATRIFONDEN

Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne, så alle får mulighed for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise. Læs mere her…

STOK (SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION)

STOK er forkortelsen for Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation. Foreningen blev stiftet i 1988 i København og har som udgangspunkt det formål at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af systemisk og narrativ behandling. Læs mere her…

PSYKINFO

PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery arbejder med at skabe og dele viden indenfor og udenfor psykiatrien. Læs mere her…

DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL REHABILITERING

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er et fagprofessionelt selskab, hvis primære formål er at fremme den psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark, således at mennesker med svære psykosociale problemer opnår den størst mulige grad af selvstændighed og en meningsfuld tilværelse. Læs mere her…

FIT (FEEDBACK INFORMED TREATMENT)

Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Læs mere her…

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og den giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. Læs mere her…

BEDRE PSYKIATRI

Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forælder, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega. Læs mere her…

ICCE (INTERNATIONAL CENTER FOR CLINICAL EXCELLENCE)

Det Internationale Center for Clinical Excellence (ICCE) er et globalt fællesskab dedikeret til at fremme ekspertise i adfærdsmæssige sundhedsydelser. Læs mere her…

VIDENSPORTALEN – SOCIALSTYRELSEN

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører. Læs mere her…