Stor søgning til Recovery Højskolen på Ubberup Højskole!

Lasse B CPUS nyheder, Recovery

Der har været stor søgning til den kommende Recovery Højskole på Ubberup Højskole. Vi har modtaget i alt 26 ansøgninger til de 7 pladser vi havde til højskolen i september. I vores udvælgelse af ansøgere til højskolen har vi bl.a. lagt vægt på, at man ikke tidligere har deltaget på Recovery Højskolen, ens motivation for at komme af sted, geografisk …

Invitation til SeptemberTræf i Slagelse Musikhus d. 8. september kl. 8.30 – 16.00

Lasse B CPUS nyheder

SeptemberTræf 2016 – I år sætter vi spot på temaet Samskabelse om recovery. Traditionen tro inviterer vi – i socialpsykiatrien – borgere, pårørende/netværk, frivillige og samarbejdspartnere i Slagelse Kommune til gensidig inspiration og drøftelser om, hvordan vi forener intentionerne i vores fagudvalgs politiske – og recoveryorienterede – vision med områdets ønsker og fortællinger om løsning af kerneopgaven og samarbejdet med …