Stemningsvideo fra Septembertræf 2016

Stemningsvideo – Tak til alle som deltog i vores SeptemberTræf onsdag d. 8/9. Vi håber alle havde en lige så godt dag som vi havde. Havde man ikke mulighed for at deltage i træffet, eller bare vil genopleve den gode stemning, har vi lavet en video der viser en masse indtryk fra dagen.

SCS inviterede – traditionen tro – til endnu et åbent SeptemberTræf. I år satte vi spot på samskabelse om recovery. Formålet med dagen var at samle så mange af socialpsykiatriens interessenter som muligt for at drøfte, hvordan vi samskaber de bedste muligheder for re- covery for borgere med psykosociale udfordringer. Dagen vekslede mellem oplæg og ar- bejde i workshops. Vi vil meget gerne have dine inputs med fra dagen.