Smugkig i Recoveryskole Vestsjællands mange tilbud i efteråret

Recoveryskole Vestsjælland er gået online med sit nye kursuskatalog for efteråret 2017. Du kan se kurserne her eller på FOF’s hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig. Recoveryskole Vestsjællands kurser er også med FOF’s husstandsomdelte kursuskatalog.

Hvad er recovery?

Recovery, som bedst oversættes til dansk med at komme sig, handler om, at mennesker med psykisk sårbarhed så vidt muligt får de samme muligheder i livet som alle andre. Et væsentligt element i at komme sig er at blive klogere på sig selv og få nye redskaber og inspiration til at takle livets udfordringer.

Recoveryskole Vestsjælland

Recoveryskole Vestsjælland er for dig, der har interesse for recovery og livsmestring – eller som har psykisk sårbarhed tæt inde på livet. Kurserne vil hjælpe dig til at finde frem til hvilke ting, der er vigtige for dig, for at du kan trives bedst muligt. For dig, som er pårørende, vil du få større indblik i hvordan du kan støtte din pårørende i at have kontrol over sit eget liv. Og for dig som er medarbejder, vil du blive klædt bedre på til at arbejde recoveryorienteret.

Alle kurser udvikles via samproduktion og drives som partnerskaber mellem undervisere med egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og fagprofessionelle undervisere fra psykiatrien og socialpsykiatrien. Fælles er, at de har kendskab til og viden om recoveryprocesser.

Der er deltagerbetaling til alle kurser. Prisen varierer fra kursus til kursus. Der kan være mulighed for at din kommune kan betale for din deltagelse (kontakt din sagsbehandler).

Deltager du med et fremmøde på 80% får du efterfølgende udstedt et kursusdiplom fra Recoveryskole Vestsjælland

Vi glæder os til at møde dig!

Fakta

Recoveryskole Vestsjælland er nyt og spændende samarbejde mellem Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner, Region Sjællands informationsenhed PsykInfo og AOF/FOF. Skolen tilbyder en bred vifte af lokale og differentierede kursustilbud indenfor recovery og livsmestring.

Bor du i en af i de seks deltagende kommuner, har du mulighed for at vælge mellem flere kurser og deltage i kurser på tværs af kommunegrænser.