Restriktioner og påbud om mundbind

Nye restriktioner og påbud om mundbind eller visir for ansatte, pårørende og besøgende i sociale tilbud fra og med i dag.

Social- og Indenrigsministeriet har i går udmeldt ny bekendtgørelse om krav om ansattes, pårørendes og andre besøgendes brug af mundbind eller visir i sociale tilbud. Alle tilbud i CPUS er således omfattet af dette krav fra og med i dag (29.10), og restriktionerne er gældende frem til d. 2. januar.

Disse restriktioner gælder på alle offentligt tilgængelige indendørs fællesarealer, gangarealer, mødelokaler og kontorer, hvor ansatte, pårørende og andre besøgende færdes – stående eller i bevægelse – men ikke, når man er siddende.

Bekendtgørelsen tydeliggør, at restriktionerne ikke gælder de borgere, der bor eller kommer i vores tilbud. Borgerne er dog naturligvis velkomne til at benytte mundbind eller visir, hvis dette ønskes.

Den lokale ledelse i vores tilbud tilrettelægger sammen med personalet konkret, hvordan restriktionerne udmøntes. Der er dog tværgående opmærksomhed på at foretrække visir frem for mundbind, så det i højere grad er muligt at aflæse de ansattes mimik i kommunikationen. Der pågår imidlertid lige nu et arbejde med at indkøbe et tilstrækkeligt antal visirer, og indtil vi er på plads med dette, vil de ansatte også bære mundbind i nogle tilbud.    

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch

Centerleder