Relationel resonans og flerstrenget kompetence

Om relationel resonans og flerstrenget kompetence

I CPUS sætter vi nu i alle tilbud fokus på begreberne og arbejdet med relationel resonans og flerstrenget kompetence. Det gør vi for at skabe endnu bedre forudsætninger for, at borgerne, vi støtter, kan opleve mere resonante relationer og ligeværdighed i samarbejdet med os som fagprofessionelle.

Vores fokus her har bl.a. afsæt i projekt ”RoSa – relationer og samarbejde på tværs”, som vi er indledende i gang med sammen med regionens Psykiatrien Vest. I projektet skal vi sammen udvikle en generisk samarbejdsmodel. Denne model har til formål at sikre borgerne på vores socialpsykiatriske botilbud mere stabile og sammenhængende forløb og forebygge trussels- og voldsepisoder.

Relationel resonans

Resonans er et begreb fra musikkens verden som betyder medsvingning og genklang, hvor toner fra forskellige instrumenter klinger harmonisk sammen. Hvis tonerne ikke svinger sammen, kaldes det dissonans. På samme måde kan mennesker også relationelt svinge forskelligt sammen. Nogle relationer giver energi, mens andre dræner for energi. Der er også relationer, hvor vi ikke mærker noget og føler os fremmede overfor hinanden. Relationel resonans (eller dissonans) er derfor også et parameter, der kan indtænkes og medregnes i det professionelle relationsarbejde. Dette således, at det bliver muligt også at tage højde for og tale om, hvorvidt man svinger resonant sammen i samarbejdet til gavn for borgerne.

Se eventuelt mere om relationel resonans i videoen som projektteamet i projekt ”Rosa – relationer og samarbejde på tværs” har produceret her:

https://www.youtube.com/watch?v=Dch_zz4IFiA

Du kan også læse om relationel resonans her: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2016-4/god-kemi-giver-bedre-behandling

I sammenhæng med ønsket om at skabe bedre forudsætninger for relationel resonans, begynder vi indledende også at arbejde med et andet begreb, vi kalder flerstrenget kompetence.

Flerstrenget kompetence

Flerstrenget kompetence kan forstås som det fulde kompetencerepertoire, vi som fagprofessionelle har til mulig rådighed i løsningen af vores kerneopgave.

Ud over vores klassiske fagprofessionelle kompetencer, som typisk er det, vi har uddannet os til, har vi yderligere en række mere uformelle og personlige kompetencer. Disse kompetencer stammer fra vores personlige interesser, livserfaringer, færdigheder, engagementer, netværk og de fællesskaber, vi i øvrigt færdes i.

Disse personlige og uformelle kompetencer kan supplere og styrke mulighederne for og samarbejdet med borgerne, vi støtter. Særligt hvis vi bearbejdet og fagligt reflekteret vælger at sætte dem i spil i forhold til kerneopgaven. Det afgørende i denne sammenhæng er, at der skabes merværdi for borgerne.

Den enkelte borger kan således herved potentielt knytte relationelt an til os på andre og flere parametre end alene vores funktion og det, vi formelt er uddannet til.  Sandsynligheden for resonans i samarbejde med borgeren vil derved øges.

Et metaforisk billede på flerstrenget kompetence kan være instrumentet harpen, hvor hver kompetence, vi har, svarer til en kompetence. Harpen er et af de instrumenter med flest strenge, og med harpen har man således mange strenge at spille på og kan udtrykke mange forskellige toner, som også kan kombineres og derved skabe den smukkeste musik.

Relationel resonans og flerstrenget kompetence i CPUS

Vores fokus på og arbejde med relationel resonans og flerstrenget kompetence er stadig i sin begyndelse i CPUS.- Dog ser vi mange muligheder for at udvikle vores indsatser til borgerne og vores organisation med disse perspektiver indlejret.

De enkelte tilbud og områder i CPUS er derfor indledende i gang med at afprøve og tænke over, hvordan de får givet begreberne mere liv og får implementeringen på plads.

Relationel resonans og flerstrenget kompetence spiller også fint ind i FIT (Feedback Informed Treatment). FIT bruger vi aktivt og systematisk i samarbejdet med borgerne som dialog-, evaluerings- og effektmålingsredskab.

Vi håber således, at borgerne herved vil opleve endnu bedre samarbejdsforløb og endnu bedre effekt af vores indsatser fremover.