Recoveryskolen Vestsjælland

Kommende kurser

[ess_grid alias=”ALL – Vest Recoveryskole”]

RECOVERYSKOLEN VESTSJÆLLAND (RSV)

er et nyt initiativ og samarbejde mellem de 6 vestsjællandske kommuners (Sorø, Ringsted, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Slagelse) socialpsykiatriske indsatser, Region Sjællands informationsenhed PsykInfo og AOF/FOF.

KURSUSUDVIKLING

KURSUSUDVIKLING RSV´s fokus er samskabende læring, hvor fagprofessionelle og peers med egne levede erfaringer med psykosociale udfordringer og recovery samskaber kursusforløb til såvel borgere, som pårørende, frivillige og fagprofessionelle – i et gensidigt, samskabende læringsrum.

MÅLET MED KURSERNE

er at give rum for en ny fælles samskabt læringsplatform mellem borgere med psykisk sårbarhed og pårørende, fagprofessionelle, frivillige og evt. andre interesserede. Det er blevet tid til et gensidigt læringsrum, hvor den vigtige viden og erfaring fra de forskellige ekspertroller kan bringes sammen og skabe ny læring og nye muligheder.

ALLE ER VELKOMMEN

RSV henvender sig i princippet til alle – borgere med psykisk sårbarhed, fagprofessionelle, pårørende, frivillige, studerende – på tværs af de 6 vestsjællandske kommuner. Er det udfordrende med deltagerbetalingen for borgerne, kan det evt. være muligt at få kurserne bevilget via kommunernes jobcentre og socialforvaltninger.
 
RECOVERY [ri-kuhv-uh-ree] noun. A process of setting goals, learning skills and taking actions that enable a person living with mental illness to connect with others and effectively persue his or hers aspirations for a life of meaning.Jay Boll
 
[ess_grid alias=”OPTIONS – Recoveryskolerne”]