Recovery Højskole 2018 – gør noget særligt for dig selv!

Kom med på Recovery Højskole 2018 og gør noget særligt for dig selv!

Recovery Højskole 2018 citat

Nye hold starter på Recovery Højskolen:

d. 9. juli – 13. juli 2018
d. 31. august – 4. september 2018

Har du lyst til:

  • 5 inspirerende dage på livsstilshøjskole
  • Tid til fordybelse
  • Mulighed for at arbejde med din egen historie
  • Fællesskab/netværk
  • God sund mad – kreativitet – bevægelse

Højskoleopholdet er et enestående tilbud til dig, som ønsker:

  • At give rum til at orientere dig i dit eget liv
  • At understøtte muligheden for at komme dig
  • At understøtte din viden om personlig recovery og evne til at mestre eget liv

Højskolen foregår på Ubberup Højskole ved Kalundborg.

Hvem kan deltage på Højskolen?

For at kunne deltage på Recovery Højskolen skal du være over 18 år og bo i Slagelse Kommune. Desuden skal du have erfaring med svær psykisk sygdom, og tidligere have været indlagt i Psykiatrien i Region Sjælland eller tilknyttet distriktspsykiatrien eller socialpsykiatrien.

Du skal kunne tage aktivt del i et højskoleforløb med mulighed for selv at vælge til/fra, når der er behov for et ”pusterum”. Der er indlagt mange pauser i programmet.

Sådan kommer du med

Tilmelding til Recovery Højskolen sker gennem din psykiatrirådgiver i Center for Handicap og Psykiatri eller din sagsbehandler i Jobcenteret, så tal med vedkommende om, hvordan et højskoleophold kan indgå i din plan.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 23. marts 2018 for opholdet i juni og d. 29. juni for opholdet i september.

Du finder ugeprogram her.
Og Recovery Højskole 2018 pjece her.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Recovery Højskolen og interviews af tidligere kurister her:

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/recovery/Sider/Recovery-h%C3%B8jskole.aspx

og evt. få flere informationer om selve Recovery Højskolen ved at kontakte arrangørerne og teamet bag Recovery Højskolen på tlf.: 70 25 02 60.

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/recovery/Sider/Recovery-h%C3%B8jskole.aspx