Personlig historie og selvstigma

Susanne Brandt

Starter om 5 Dage, 3 Timer

25. februar 2020 15:00 - 16:00

Flere datoer

  • 25. februar 2020
  • 3. marts 2020
  • 10. marts 2020
  • 17. marts 2020
  • 24. marts 2020
  • 31. marts 2020
  • 7. april 2020
  • 14. april 2020
  • 21. april 2020
  • 28. april 2020

Rosenhuset

Bredegade 10, 4200 Slagelse

58 50 26 66

Organiseret af

Susanne Brandt

Personlig historie og selvstigma

Kurset personlig historie og selvstigma handler om at udvikle sin personlige historie og mindske selvstigma.

Kurset er udarbejdet af En af os- du kan læse mere her http://www.en-af-os.dk/Om%20kampagnen.aspx

Det består af 20 sessioner inddelt i 5 moduler.

Modul 1, personlig historie og selvstigma

Modul 1 handler om orientering. Her er det primære formål at kursisterne/deltagerne begynder deres rejse hen mod at undersøge hvordan de opfatter sig selv, deres sygdom og sig selv i forhold til deres sygdom. Dette 1. modul består af 2 sessioner.

Modul 2

Modul 2 omhandler stigmatisering og selvstigma. Dette modul har fokus på at lære basale begreber at kende, heriblandt stigmatisering og selvstigmatisering. Derudover at diskutere almindeligt forekommende myter som mange personer har om psykisk sygdom samt at præsentere fakta der udfordrer disse myter. Endvidere omhandler det at diskutere hvornår man oplyser om have fået stillet en psykiatrisk diagnose. Modul 2 består af 3 sessioner.

Modul 3

Modul 3 fokuserer på at ændre tankemønstre. Formålet med modulet er at ændre tankemønstre ved at lære kursisterne at lære at identificere deres tanker. Ved at lære at forbinde tanker med følelser og handlinger og derved udvikle nødvendige færdigheder til at ændre usund eller fastlåst adfærd og tanker om sig selv, bliver kursisterne i stand til at erstatte disse med sundere og mere fleksible alternativer. Modul 3 består af 7 sessioner.

Modul 4

Modul 4 tager afsæt i at udvikle sin personlige livshistorie. Her er der fokus på historiefortælling, hvor det at fortælle en historie kan være et stærkt værktøj til at opnå en følelse af kontrol og skabe mening og sammenhæng i forhold til hændelser, der er forekommet i ens liv.  Her skiftes gruppen til at fortælle egen historie, få feedback, give feedback osv. Ofte kan muligheden for at fortælle en personlig, betydningsfuld historie hjælpe med at styrke personen, styrke selvfølelse og identitet samt mindske selvstigma. Dette modul består af 7 sessioner. Du kan læse mere om livshistoriefortælling her Din, min og vores fortælling og her Din og min historie

Modul 5

Modul 5, denne sidste session er kursets opsummering og afrunding.

Undervisere på kurset

Max Kenneth Larsen og Helle Hougaard Sørensen

Ønsker du at vide mere?

For yderligere orientering om kurset samt tilmelding( sidste tilmelding 18.02.20) kan der rettes henvendelse til Susanne Brandt på subra@slagelse.dk

For andre kurser i STARS læs mere her https://aktivforsindet.dk/recoveryskoler/recoveryskolen-stars

Du kan også finde os på facebook https://www.facebook.com/recoverycpus/ og instagram recoverycpus.