Nyt og spændende projekt styrker samarbejdet mellem Psykiatri Vest og CPUS

Psykiatri Vest har sammen med CPUS søgt og fået bevilget 8.963 mio. kr. af Sundhedsstyrelsen til projekt ”Styrket sundhedsfaglig udredning og lettere adgang til psykiatrisk udredning”.

Psykiatri Vest og CPUS

Projektet begynder i september 2017 og afsluttes med udgangen af 2020.

Psykiatri Vest er projektejer, og i CPUS omfavner projektet Østergården, Bofællesskabet Århusvej og Voksenliv.

Projektets formål

Projektets formål er at sikre borgere/beboere i disse tilbud mere stabile forløb og forebygge trussels- og voldsepisoder gennem en styrkelse af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og de 3 tilbud. Projektet skal kigge på og afprøve flere muligheder i forhold til at opbygge en god, tæt samarbejdsmodel til gavn for borgerne, som også kan bruges i andre kommuner.

Projektet består af 3 faser:

• Fase 1: Afdækning af konkret eksisterende opgaver, snitflader og kommunikation med henblik på at samskabe en meningsgivende generisk samarbejdsmodel.
• Fase 2: Pilotfase, hvor vi afprøver og justerer samarbejdsmodellen
• Fase 3: Udbredelse af samarbejdsmodellen til andre kommuner.

I regi af regionen ansættes ca. 1. september en projektleder og efterfølgende en projektmedarbejder, som gerne har egne levede erfaringer med psykisk sygdom. De vil få deres daglige gang i vores tilbud med henblik på at få et tæt kendskab til og forstærke tilbuddene og sammenhængene med Psykiatrien. Projektet involverer blandt andet videomøder mellem tilbuddene og Psykiatrien.

I CPUS ser vi frem til et stærkere samarbejde med Psykiatrien Vest.

Læs mere om Psykiatrien Vest her.