Nyt fra Fagligt Udviklingsteam

Hvem trænger ikke bare til lidt gode nyheder i denne tid?

Det gør vi i hvert fald.

 -Derfor vil vi forsøge, i dag, men også fremover, at rette fokus på alt det der –  på trods af Corona –  lykkes.                                                                           

I det følgende skriv har vi derfor lavet nogle nedslag på, hvad vi godt vil fremhæve som små succeser.

Kommende prøvehandlingskonference

STARS[1]er blevet udvalgt til at deltage i Slagelse kommunes prøvehandlingskonference.

Baggrunden for dette er, at STARS www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler har startet et samarbejde op med Recovery College Vejle.

Her tilbydes online kurser på tværs af kommunegrænser både i Slagelse og Vejle kommune.

Tiltaget er opstået i det lys, at der skal være mulighed for at bruge undervisernes kompetencer på tværs af landet, naturligvis med det formål, at borgerne kan tilbydes den bedst mulige støtte.

Derudover er projekt ”Handileg ambassadør” også blevet en del af prøvehandlingskonferencen. Handileg ambassadør korpset er et korps bestående af mennesker med kognitive udfordringer, som har deltaget i et kursus omkring Handileg og har dygtiggjort sig i at undervise andre i at lege. Indtil videre har korpset arbejdet internt i Handicap og Psykiatri, men med vores nye prøvehandling er ideen, at korpset skal ud i børnehaver, på skoler og på plejehjem og skabe glæde og sjov motion.

I forbindelse med Slagelse kommunes kommende prøvehandlingskonference 16.12.20 er de to ovenstående initiativer blevet udvalgt til at repræsentere Slagelse kommunes mange prøvehandlinger.

Alle har mulighed for at deltage på denne virtuelle konference og dermed blive inspireret til nye tiltag til glæde for borgere i Slagelse kommune.

Vi er stolte af udvælgelserne og ser frem til at fortælle mere om disse initiativer.

Kommende strategiarbejde i CPUS

I den forestående tid vil der i CPUS bl.a. være fokus på strategiarbejde og understøttelse af processen heri.

Vi i det  faglige udviklingsteam stiller os til rådighed i forhold til at understøtte det kommende arbejde med strategien.

 Uanset hvilket team-regi, det handler om, eller om vi har en opgave eller ej, vil vi i det omfang det er muligt, være til stede for at komme tæt på de dialoger, der automatisk vil knytte sig til strategiarbejdet lokalt.

Det vil vi følge og glæde os til J

Venlig hilsen

Fagligt udviklingsteam, CPUS


[1] STARS står for Skolen for Trivsel og Recovery Slagelse.