Nyt navn og nyt år

Kære alle. I forbindelse med en større omorganisering i Handicap og Psykiatri i  Slagelse kommune, er CPUS(Center for Psykosocial Udvikling Slagelse) fusioneret med Rusmiddelcenter Slagelse, så vi fremover kommer til at hedde Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri- i daglig tale ROS. Vi er stadig de samme, bare i en ny indpakning. I ønskes alle en glædelig jul og et godt …

Nye åbningstider i Netværkshuset Slagelse (Rosenhuset)

Fra 01.01.24 er det blevet politisk besluttet, at Rosenhuset fremover kun har 3 åbningsdage. Vi holder derfor fremover åbent i Slagelse mandage fra kl. 09.00-16.00, onsdage 09.00-21.00 og fredage 09.00-14.00. Netværkshuset Korsør holder fortsat åbent alle ugens 5 dage, hvorfor vi opfordrer til, at man kan benytte huset i Korsør på tirsdage og torsdage. Der vil således ikke være særlige …

Sommerhøjskole 2023

Så er programmet for årets sommerhøjskole klar. Sommerhøjskolen er en del af et samarbejde mellem CPUS og FOKUS.

Netværkshuset Godthåb i Skælskør lukker (delvist) ned

Som led i Slagelse Kommunes besparelser er det politisk besluttet, at Netværkshuset Godthåb i Skælskør lukker. Lejemålet er derfor opsagt, så CPUS skal være ude af ejendommen senest d. 31. maj. I forbindelse med påbegyndelsen af afviklingen af tilbuddet lukker vi derfor delvist ned til at have åbent 2 dage om ugen fra og med uge 13. I perioden fra …

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse er en del af Projekt Fællesskabsalliancen 

I et partnerskab med op til 30 lokale frivillige foreninger skal Frivilligcenter Slagelse med støtte fra Socialstyrelsen over en 4-årig periode afprøve en ny model for lokale partnerskaber, som skal gøre det lettere for unge i sårbare og udsatte livssituationer at tage del i lokale fællesskaber som deltagere og frivillige. Projektperioden er fra d. 1. december 2022 til d. 30. …

Ny organisering i CPUS

Ny organisering i CPUS

Vi har besluttet os for og netop iværksat en ny organisering i CPUS.  Den nye organisering er valgt både i lyset af de netop politisk besluttede besparelser i kommunen, og fordi vi ønsker at skabe bedre rammer og forudsætninger for en dybere faglighed og mere sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs af vores tilbud i centeret og de paragraffer, de …

Mennesker har brug for mennesker

Mennesker har brug for mennesker

Vi kan med glæde meddele, at Veluxfonden netop har besluttet at bevilge godt 5,7 mio. kr. til et partnerskabsprojekt mellem Psykiatrien i Region Sjælland, socialpsykiatrien i Slagelse og Roskilde Kommune samt de to socialøkonomiske virksomheder: Veteranhaven i Slagelse og Sct. Hans Have i Roskilde. Projektet hedder ”Mennesker har brug for mennesker” Det er projektet formål at skabe et stærkt, brobyggende …

kulturhus korsør

Birkehuset flytter midlertidigt til Kulturhuset i Korsør pr. 1. marts

Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 24. januar 2022, at der ikke bevilges økonomi til midlertidigt at istandsætte Skovvej 99, så Birkehuset kunne flytte dertil i forlængelse af, at Birkehusets nuværende lokalitet – Egersundsvej 30 – overtages af Politiet d. 1. marts. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det: ”Skovvej er en midlertidig placering, idet der kun er dispensation for 3 år, …

Skærpet brug af coronapas og brug af mundbind i vores sociale tilbud

Den aktuelle smittestigning ift. Covid-19 medfører, at Social- og Ældreministeriet nu har præciseret, at besøgende i vores sociale tilbud skal fremvise gyldigt coronapas ved besøg, herunder også nære pårørende. Der er dog enkelte undtagelser som f.eks. forældremyndighedsindehavere og værger. Som besøgende vil man derfor venligt blive forespurgt om gyldigt coronapas fra i dag d. 29.11-21. Samtidig skal vi nu alle …

restrektioner på botilbud ophæves

Besøgsrestriktionerne på CPUS´ botilbud ophæves d. 15. april

Fra og med i morgen – d. 15. april – ophæves besøgsrestriktionerne i de af vores botilbud i CPUS, der ikke allerede selv har ophævet dem. Det glæder os derfor, at vi nu igen i alle vores botilbud kan tage imod besøgende fra pårørende og andre af borgernes relationer.  Beboerne i de fleste af vores botilbud er for nyligt blevet …