Ny strategi – De 9 strategiske pejlemærker

Så er vores nye strategi ’De 9 strategiske pejlemærker’ klar! Den beskriver retningen for SCS’ udvikling i 2016-2017. Tak for alle jeres bidrag og for jeres store engagement i processen. Vi har virkelig forsøgt at være tro mod alt det, der kommet fra ansatte, fra borgere, pårørende, samarbejdspartnere m.fl. Nu skal strategien ud og leve – og vi håber, du vil være med til at gi’ den liv.

Se vores nye strategi her.

Uddrag fra de 9 pejlemærker:
“I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for so- cialpsykiatrien i Slagelse Kom- mune. Pejlemærkerne er spejlet i den politiske vision på området og viser vores strategiske spor og ambitioner, hvor hvert spor har 3 pejlemærker. Vi vil over- ordnet gerne udvikle os:

• Fagligt – gennem en styrket recoveryorienteret udvikling

• Som organisation – ved at lade opgaven sætte holdet

• Som arbejdsplads – ved at være et stærkt fællesskab”