Tid til ny organisering – SCS skifter navn og udtryk

Pr. 1. januar er SCS organisatorisk fusioneret med dele af det tidligere Socialt Resursecenter Slagelse (SRS), som nu er nedlagt. Det betyder, at SCS er blevet til mere end socialpsykiatrien i Slagelse, da centeret fremover også vil støtte borgere med udviklingshandicap, der bor i egen bolig. Centeret beskæftiger fremover 150 ansatte og har tilbud og indsatser på 12 forskellige adresser i Slagelse Kommune.

I denne forbindelse er vi på vej til at skifte organisering, navn, logo og udtryk, så vi bedst muligt omfavner de samlede opgaver i det nye center. Vi forventer at være helt på plads med vores nye organisering og udtryk senest 1. marts. Vores hjemmesider og profiler på de sociale medier tilpasses naturligvis også i denne sammenhæng.

Evt. spørgsmål vedr. dette kan rettes til centerleder Eddie Göttsch, e-mail: [email protected] eller mobil: 2067 0053.