Ny organisering i CPUS

Ny organisering i CPUS

Vi har besluttet os for og netop iværksat en ny organisering i CPUS. 

Den nye organisering er valgt både i lyset af de netop politisk besluttede besparelser i kommunen, og fordi vi ønsker at skabe bedre rammer og forudsætninger for en dybere faglighed og mere sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs af vores tilbud i centeret og de paragraffer, de er funderet på. Den nye organisering i CPUS matcher ligeledes bedre den større organisering i hele kommunen, og vi mener, at kommer til at stå bedre og skabe mere synergi med vores indsatser i den nye kommunale virkelighed med denne nye organisering.

Nøgleordene i vores nye organisering er specialisering, større sammenhæng og flere muligheder på tværs samt bæredygtighed (fagligt og økonomisk).

Vi er netop begyndt at arbejde os ind i denne nye organisering, hvor nogle bl.a. skal flytte adresse og finde ind i nye samarbejder, så i den kommende periode vil vi arbejde for at komme på plads. Vi forventer at være godt på plads, når vi går ind i det nye år, og vi håber, at I vil bære over med os indtil da.    

Centeret vil således fremover fungere i 4 nye borgernære indsatsområder:

Ungeområdet

Ungeområdet yder indsatser og har tilbud til unge/yngre borgere under 30 år med psykiske, misbrugs- og tilstødende udfordringer. Området består af:

 • Connect – gruppeforløb, individuel støtte og klippekort
 • LivsMestring – ambulant psykologisk/pædagogisk behandlingstilbud
 • Ungeplatformen – åbne uvisiterede, frivillige fællesskaber for unge/yngre borgere
 • VoksenLiv u. 30 år – Døgnstøttende socialpædagogisk indsats til unge/yngre i egen bolig

Thomas Rubin er områdeleder for dette område. Kontakt evt. Thomas på mail: [email protected] eller tlf. 5144 2514 for yderligere information.

Voksenområdet

Voksenområdet yder indsatser og har tilbud til voksne/modne/ældre borgere over 30 år med psykiske, misbrugs- og andre tilstødende udfordringer. Området består af:

 • Netværksstøtten – gruppeforløb, individuel støtte og klippekort
 • Netværkshusene – åbne uvisiterede, frivillige fællesskaber for voksne/modne/ældre borgere
 • VoksenLiv o. 30 år – Døgnstøttende socialpædagogisk indsats til voksne/modne borgere i egen bolig

René Essom er områdeleder for dette område. Kontakt evt. René på mail [email protected] eller tlf. 2015 9580 for yderligere information.

Neuropædagogisk område

Neuropædagogisk område yder indsatser og har tilbud til borgere med primært kognitive og tilstødende udfordringer. Området består af:

 • Neuropædagogisk team – gruppeforløb/fællesskaber og individuel støtte
 • Netværksboligerne
 • Bofællesskabet Solgården/Slagelse – socialpædagogisk individuel og fællesskabende støtte
 • Bofællesskabet Kalundborgvej/Slagelse – socialpædagogisk individuel og fællesskabende støtte
 • Bofællesskabet Grendalsvej/Skælskør – socialpædagogisk individuel og fællesskabende støtte
 • Bofællesskabet Stapels Gård/Korsør – socialpædagogisk individuel og fællesskabende støtte
 • Bofællesskabet Motalavej/Korsør – socialpædagogisk individuel og fællesskabende støtte

Flemming Baadsgaard Kristensen er områdeleder for dette område. Kontakt evt. Flemming på mail: [email protected] eller på tlf. 6037 4810 for yderligere information.

Bo- og døgntilbudsområdet

Bo- og døgntilbudsområdet yder indsatser og har tilbud til borgere med omfattende psykiske og tilstødende udfordringer. Området består af:

 • Østergården/Rude – døgntilbud
 • Østervej/Rude – døgnstøttende socialpædagogisk indsats til borgere i egen bolig
 • Bofællesskabet Århusvej/Slagelse – døgntilbud

Mette Kofoed og Gitte Markussen er områdeledere for dette område og kan kontakte på mail på hhv.: [email protected] og [email protected] og hhv. på tlf. 5123 6113 og 2362 9877 for evt. yderligere information.

Centeret understøttes fortsat af et tværgående administrativt økonomisk team, som ledes af områdeleder Pia Linke sammen med andre tværgående opgaver. Pia kan evt. kontaktes på [email protected] og tlf. 2810 1476. Centeret og en mindre centerstab ledes overordnet strategisk af Eddie Göttsch, som også kan kontaktes for evt. yderligere information på mail: [email protected] og tlf. 2067 0053.

Vi ser frem til at arbejde i denne nye organisering!

På vegne af CPUS

Eddie Göttsch, centerleder