Mennesker har brug for mennesker

Mennesker har brug for mennesker

Vi kan med glæde meddele, at Veluxfonden netop har besluttet at bevilge godt 5,7 mio. kr. til et partnerskabsprojekt mellem Psykiatrien i Region Sjælland, socialpsykiatrien i Slagelse og Roskilde Kommune samt de to socialøkonomiske virksomheder: Veteranhaven i Slagelse og Sct. Hans Have i Roskilde. Projektet hedder ”Mennesker har brug for mennesker”

Det er projektet formål at skabe et stærkt, brobyggende samarbejde, der giver mennesker med psykiske lidelser og mistrivsel adgang til netværk og meningsfulde, diagnosefri fællesskaber, som kan styrke målgruppens trivsel og handlekraft. I projektet skal der udvikles og afprøves forskellige samarbejdsmodeller, som dels styrker borgernes deltagelsesmuligheder og dels samarbejdet mellem parterne.

Læs eventuelt også nyheden på Veluxfondens hjemmeside her: https://veluxfoundations.dk/da/projekter-skal-mindske-psykisk-mistrivsel

Vi glæder os til samarbejdet til gavn for en masse mennesker med psykisk sårbarhed og mistrivsel 😊