Socialpsykiatrien inviterer til en spændende, gratis konference om Feedback Informed Treatment – FIT

Socialpsykiatrien inviterer samarbejdspartnere på velfærdsområderne i Slagelse Kommune til konference om FIT (Feedback Informed Treatment). Konferencen har til formål at inspirere og udbrede kendskabet til FIT i Slagelse Kommune.

FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som også anbefales af Socialstyrelsen. Læs evt. mere her. FIT understøtter, at indsatsen tilpasses til den enkelte borger, så det i højere grad er den enkelte borgers egne mål og egne vurderinger, der er styrende for indsatsen. FIT understøtter dermed mere effektive og målrettede borgerforløb, hvilket samtidig er kerneelementer i såvel rehabilitering som recoverytænkningen for udsatte børn, unge og voksne. I Danmark anvendes FIT allerede af mange forskellige aktører, bl.a. anvender familie- behandlings-, hjemløse- og misbrugsområdet i deres behandling og støtte.

Konferencens oplægsholdere er:

· Susanne Bargmann, psykolog og ICCE senior advisor – og førende i Danmark ift. FIT – vil introducere FIT og tænkningen bag. Hvorfor er FIT langt mere end blot en god idé?! Susanne har også skrevet og redigeret den første danske grundbog om FIT, som netop er udkommet.
· Rikke Schiønning, leder af myndighedsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen og Rasmus Møller, projektleder for FIT-implementering, Familie og Rådgivning, vil fortælle om erfaringer med FIT-implementering på myndigheds- og udførerniveau i Gladsaxe Kommune.
· Praksiserfaringer med brugen af FIT i socialpsykiatrien i Slagelse Kommune vil blive belyst ud fra hhv. et ledelses-, medarbejder- og borgerperspektiv.

Konferencen holdes d. 28. april i Musikhuset i Slagelse.

Se invitationen her.