JanuarTræf 2017 med fokus på fremtidig kompetenceudvikling

1. januar blev socialpsykiatrien og dele af det tidligere Socialt Resursecenter Slagelse sammenlagt i et nyt fælles center. Det nye center får forventet sit nye navn pr. 1. marts.

Alle ansatte i det nye center mødtes d. 26. og 27. januar i Roskilde til JanuarTræf. Træffet var primært et fagligt kickoff for den 2-årige kompetenceudviklingsplan, som skal bringe centeret en mere fælles og endnu stærkere recoveryorienteret faglighed og praksis. Kompetenceudviklingsplanen har overskriften og kursen: ”På vej mod en mere recoveryorienteret, bevidst og samskabende praksis” og har 4 højt prioriterede faglige praksisspor. De 4 praksisspor er: 1. FIT-praksis (Feedback Informed Treatment), BKS-praksis (Bevægelse, Krop og Sind), Neuropædagogisk praksis og SNAP (Systemisk, Narrativ, Anerkendende Praksis).

I tilrettelæggelsen af de enkelte interne kompetenceudviklingsspor er der stort fokus på at optimere læringsmiljøerne, så læringseffekten bliver så høj som mulig. Det er obligatorisk for alle ansatte at deltage i alle spor, men det er samtidig muligt at vælge sig ind efter interesse, niveau og at opnå både intern og ekstern certificering. Vi tilrettelægger også en del af kompetenceudviklingen i vores Recoveryskole (STAR – Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery), da vi også ønsker at skabe fælles læringsrum med borgere, pårørende, frivillige m.fl. Alle kompetenceudviklingsaktiviteterne vil tage afsæt i og foregå tæt på den eksisterende praksis. Vi håber og forventer derfor, at borgerne og vores øvrige interessenter undervejs vil opleve vores 2-årige kompetenceudviklingsproces positivt og forstærkende.

Evt. spørgsmål til vores kompetenceudvikling kan ske til overordnet tovholder for kompetenceudviklingsplanen, chefkonsulent Rene Essom på [email protected].