SeptemberTræf 2017 – Samarbejde om håb og drømme

Invitation til SeptemberTræf 2017 i Slagelse Musikhus d. 14. september kl. 8.30 – 15.45

SeptemberTræf 2017 – Under overskriften Samarbejde om håb og drømme inviterer CPUS centerets ansatte og interessenter til årets åbne SeptemberTræf 2017.

Dagen har til hensigt at inspirere og engagere borgere, netværk, pårørende, frivillige, samarbejdspartnere og ansatte til gensidig dialog omkring, hvordan vi skaber de bedste muligheder for samarbejde om håb og drømme for borgere med psykosociale udfordringer, psykisk sårbarhed og udviklingshandicap.

Vi har inviteret 3 oplægsholdere til med afsæt i den politiske vision at fortælle deres historie og hvordan der ser visionen ud fra deres perspektiv (som hhv. borgere og pårørende), og hvad de synes er vigtigt, at vi i CPUS har fokus på i samarbejdet med borgere og pårørende.

Vi vil gerne have dine inputs til, hvordan vi bliver endnu bedre til at samarbejde om håb og drømme.

Deltagelse er gratis og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om programmet og se hvordan du tilmelder dig i invitationen herunder.

Hent invitationen og program til SeptemberTræf 2017 her.