Invitation til SeptemberTræf i Slagelse Musikhus d. 8. september kl. 8.30 – 16.00

SeptemberTræf 2016 – I år sætter vi spot på temaet Samskabelse om recovery. Traditionen tro inviterer vi – i socialpsykiatrien – borgere, pårørende/netværk, frivillige og samarbejdspartnere i Slagelse Kommune til gensidig inspiration og drøftelser om, hvordan vi forener intentionerne i vores fagudvalgs politiske – og recoveryorienterede – vision med områdets ønsker og fortællinger om løsning af kerneopgaven og samarbejdet med og om borgeren i praksis.

Vi vil gerne have dine inputs til, hvordan vi bliver endnu bedre til at samskabe de bedste muligheder for recovery for borgere med psykosociale udfordringer.

Vi har også inviteret aktuelle Caroline Livingstone til bl.a. at inspirere os om, hvad der er væsentligt i en recovery-proces, og hvad vi som aktører rundt om borgere med psykosociale udfordringer bør være opmærksomme på i samarbejdet. Deltagelse er gratis og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Læs mere og se hvordan du tilmelder dig i  invitationen herunder.

Invitation SCS SeptemberTræf 2016 – Samskabelse om recovery