Start dialogen

Start dialogen

I et samarbejde mellem STARS og EN AF OS tilbydes Start dialogen til borgere, pårørende og kollegaer Netværkshusene og Netværksstøtten.

Start dialogen er udarbejdet af landskampagnen EN AF OS og har til formål at bidrage til øget refleksion over kultur og sprog, da hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering. Dette både i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere.

Tonen og den måde borgere omtales og omtaler hinanden på, spiller en meget vigtig rolle i forhold til- både i medarbejdernes og borgernes tro på bedring.

Start dialogens ophav

EN AF OS har udviklet materialet med udgangspunkt i erfaringer med Dialogstarteren, der er en lignende
værktøjskasse målrettet personale og patienter i psykiatrien.

I arbejdet med- og testning af materialet har en engageret gruppe af både borgere, pårørende, ledere og medarbejdere fra socialpsykiatrien deltaget.
Forhåbningen er, at borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien vil tage materialet til sig og se det som
kærkommen mulighed for- i fællesskab at få
udfordret holdninger til vigtige temaer- såsom hvad der fremmer og hæmmer recovery, og hvad
der i kontakten i hverdagen mellem medarbejder og borger kan gøre en positiv forskel.

Stigmatisering og selvstigmatisering

En dansk undersøgelse af oplevelser med
diskrimination og stigmatisering hos personer, der
har eller har haft en psykisk sygdom, underbygger
internationale fund, der viser, at mange oplever
negativ forskelsbehandling, fordi de har en psykisk lidelse.

(Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker
med psykisk sygdom”, KORA 2013).

Dette øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse,
afholder sig fra at opsøge sociale kontakter, og undlader at søge
job og uddannelse.

Jo mere det at være psykisk syg bliver den primære identitet, jo større er risikoen for selvstigmatisering.

Derfor er der et oplagt behov for, at både personalet i psykiatrien og i socialpsykiatrien som led i indsatsen, er med til at italesætte, hvordan personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykiske udfordringer. Herved gælder at være åben omkring sin situation og sygdom/udfordringer på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende
identitet, samt hvordan personen kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.

Vil du med?

Tilmelding kan ske pr. mail til [email protected]

Vil du læse mere om Start dialogen? Du finder yderligere information her http://www.en-af-os.dk/startdialogen

Vil du vide mere om STARS og dets kurser så klik videre på dette link http://aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Andre aktuelle kurser i STARS finder du her Motivation – min nye følgesvend og her Lær at tackle angst og depression 8

Dato

28 okt 2019
Afsluttet

Tidspunkt

15:30 - 20:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Rosenhuset
Bredegade 10, 4200 Slagelse

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code