STARS – Recovery- Recovery on the move

 

Recovery on the move

Der er i STARS opstået en oplagt mulighed for at komme rundt i hele Slagelse kommune – Recovery on the move, der er en workshop bestående af oplæg og undervisning om recovery.

Hver 4. onsdag resten af 2018 bevæger vi os rundt i hele Slagelse med Recovery on the move.

Recovery on the move – indhold

Det vil være workshops af 3 timers varighed hvor STARS kort bliver præsenteret efterfulgt af halvanden times oplæg af Helle. Helle vil i oplægget fortælle egen historie, vendepunkter osv.  Det vil være et meget inspirerende oplæg og man kan virkelig mærke at Helle brænder for at fortælle egen livshistorie. https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/recovery-2013-nyt-tema-pa-vidensportalen

Oplægget varer cirka halvanden time efterfulgt af en lille pause. Herefter vil der være mulighed for spørgsmål til oplægget og efterfølgende arbejde parvis med egen livshistorie.

Recovery on the move- i hele Slagelse kommune.

Den første workshop bliver afholdt på Slagelse bibliotek, men de efterfølgende workshops ønsker vi at komme godt runde i hele Slagelse kommune, det være sig i forbindelse med et husmøde, beboermøde mv.- Alt afhængigt af hvor behovet er.

Recovery on the move- hvem kan være med?

Workshoppen henvender sig til borgere, ansatte, pårørende og andre interesserede i recovery. Se mere om recovery http://aktivforsindet.dk/pec-events/leve-ikke-bare-overleve/ 

samt http://aktivforsindet.dk/pec-events/sammen-til-nye-faellesskaber/

Som ansat i CPUS anses det som en del af kompetenceudviklingen at deltage på kurser i STARS samt andre recoveryskoler sammen med borgere.

Undervisere på Recovery on the move

Susanne Brandt og Helle Hougaard Sørensen.

Recovery on the move – tilmelding

For at gøre plads til at så mange som muligt kommer til orde, både under oplæg og efterfølgende undervisning, er der kun plads til max 14 kursister på dagen.

Første gang vil være 30. maj kl. 12.30-15.30 på Slagelse bibliotek.

Tilmelding skal ske til:

Susanne Brandt 23278983 [email protected]

Tilmeldingsfrist: 28.05.18

Hvor kan jeg læse mere om STARS?

Du kan læse mere om STARS på www.cpus.dk og om kurser i recoveryskoler generelt på www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler.

 

Dato

30 maj 2018
Afsluttet

Tidspunkt

12:30 - 15:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Slagelse Bibliotek, store sal
Stenstyegade
Kategorier

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code