Personlig historie og selvstigma

Personlig historie og selvstigma

-Om at udvikle sin personlige historie og mindske selvstigma

Stadig flere tror på, at det er muligt at komme sig fra psykiske udfordringer.

Til trods for svære perioder kan hovedparten af personer med psykiske udfordringer leve et fuldt og meningsfuldt liv over tid. Recovery- at komme sig- har forskellig betydning fra person til person.

Der er dog en ting, der går igen… Når mennesker med psykiske udfordringer skal forklare, hvad der er vigtigt for deres recoveryproces, som blandt andet er: at have det godt med sig selv, have håb og tro på, at det er muligt at forfølge sine mål- så kan stigmatisering og selvstigmatisering komme i vejen.

Stigma betyder negativt kendetegn, der hæftes på en person som et socialt stempel.

Når vi stempler hinanden på grund af psykiske udfordringer, har det alvorlige konsekvenser på mange måder. Smerten ved ikke at være en del af samfundet gør sårbarheden endnu større. Det gør det hårdt at være syg og kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide. Det koster altså. For den enkelte og for samfundet.

Personlig historie og selvstigma har til formål at hjælpe mennesker, som lever med psykiske udfordringer, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering. Kurset lægger op til at den enkelte kursist får mulighed for at dele egne erfaringer og syn på psykisk sygdom, men særligt at der arbejdes med hvordan den enkelte ser sig selv som det hele menneske.   Livshistoriefortælling

Personlig historie og selvstigma er udarbejdet af  EN AF OS http://en-af-os.dk/

 Jeg ville have ønsket, at jeg selv havde haft kendskab til dette kursus, da jeg havde mest brug for det… Jeg glæder mig til at undervise i det( Maria)

Hvor foregår det henne og hvornår?

Kurset foregår over 8 gange, første gang 17.04.23 i tidsrummet 14-16 i Rosenhuset, Bredegade 10, Slagelse.

Instruktører personlig historie og selvstigma

På kurset vil du finde følgende instruktører:

Jørgen Rasmussen, der er ansat som filosofisk konsulent og Maria Nielsen, der er frivillig underviser i STARS og selv har egne levede erfaringer.

Vil du vide mere om STARS? Du kan finde andre kurser, workshops og oplæg her http://www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Dato

17 apr 2023
Afsluttet

Tidspunkt

14:00 - 16:00

Markeringer

Netværkshuset Slagelse,
Recoveryskolen Stars,
Ungeplatformen

Lokation

Bredegade 10, 4200 Slagelse

Lokation 2

Rosenhuset
Bredegade 10, 4200 Slagelse

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]

Oplægsholdere

QR Code