Personlig historie og selvstigma

Personlig historie og selvstigma

Ønsker du at arbejde med din personlige historie og blive bedre til at mindske selvstigma?

Så læs mere her…

Kurset personlig historie og selvstigma er udarbejdet af EN AF OS, da det ofte kan være svært at bryde med historien om psykisk sygdom. ( Stigma kan oversættes som stempel, det kan være det stempel andre giver en eller det stempel man giver sig selv).

Du kan læse mere om kampagnen her http://www.en-af-os.dk/Om%20kampagnen.aspx

Det består af 13 sessioner inddelt i 5 moduler.

Modul 1, personlig historie og selvstigma

Modul 1 handler om orientering. Her er det primære formål at kursisterne/deltagerne begynder deres rejse hen mod at undersøge hvordan de opfatter sig selv, deres sygdom og sig selv i forhold til deres sygdom. Dette 1. modul består af 2 sessioner og afvikles 20.10.20 og 27.10.20 begge sessioner i tidsrummet 14-15.

Modul 2

Modul 2 omhandler stigmatisering og selvstigma. Dette modul har fokus på at lære basale begreber at kende, heriblandt stigmatisering og selvstigmatisering. Derudover at diskutere almindeligt forekommende myter som mange personer har om psykisk sygdom samt at præsentere fakta der udfordrer disse myter. Endvidere omhandler det at diskutere hvornår man oplyser om have fået stillet en psykiatrisk diagnose. Modul 2 består af  2 sessioner og afvikles 03.11.20 i tidsrummet 14.30-16.00 og 10.11.20 i tidsrummet 14.00-15.30.

Modul 3

Modul 3 fokuserer på at ændre tankemønstre. Formålet med modulet er at ændre tankemønstre ved at lære kursisterne at lære at identificere deres tanker. Ved at lære at forbinde tanker med følelser og handlinger og derved udvikle nødvendige færdigheder til at ændre usund eller fastlåst adfærd og tanker om sig selv, bliver kursisterne i stand til at erstatte disse med sundere og mere fleksible alternativer. Modul 3 består af 4 sessioner, henholdsvis 17.11.20, 24.11.20, 01.12.20 i tidsrummet 14-16 og 08.12.20 kl. 14-15.

Modul 4

Modul 4 tager afsæt i at udvikle sin personlige livshistorie. Her er der fokus på historiefortælling, hvor det at fortælle en historie kan være et stærkt værktøj til at opnå en følelse af kontrol og skabe mening og sammenhæng i forhold til hændelser, der er forekommet i ens liv.  Her skiftes gruppen til at fortælle egen historie, få feedback, give feedback osv. Ofte kan muligheden for at fortælle en personlig, betydningsfuld historie hjælpe med at styrke personen, styrke selvfølelse og identitet samt mindske selvstigma. Dette modul består af 4 sessioner, 15.12.20, 05.01.20 og 12.01.20 i tidsrummet 14-16 og 19.01.21 i tidsrummet 14-15.

Du kan læse mere om livshistoriefortælling her Din, min og vores fortælling og her Din og min historie

Modul 5

Modul 5, denne sidste session er kursets opsummering og afrunding. Dette modul finder sted 26.01.20 kl. 14.00-15.00

Undervisere på kurset

Max Kenneth Larsen og Natascha Sonne

Ønsker du at vide mere?

 

For andre kurser i STARS læs mere her http://aktivforsindet.dk/recoveryskoler/recoveryskolen-stars

Du kan også finde os på facebook https://www.facebook.com/recoverycpus/ og instagram recoverycpus.

Tilmeldingsfrist:

Senest 16.10.20 til  Max Larsen på [email protected] eller Natascha på [email protected]

Dato

20 okt 2020
Afsluttet

Tidspunkt

14:00 - 16:00

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Torvegade 15, 4200 Slagelse
Torvegade 15, 4200 Slagelse
QR Code