Lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018

Lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018

Så er datoerne på plads til det kommende lær at tackle angst og depression kursus i STARS.

Hvad handler lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018 om?

Lær at tackle angst og depression er et koncept, der meget gerne skulle være det samme, hvad-enten du tilmelder dig et kursus i Kolding, London eller Slagelse. http://www.patientuddannelse.info/

Undervisningen er bygget op omkring to frivillige instruktører, der underviser ud fra en instruktør manual, de frivillige har derfor ikke nødvendigvis anden erfaring med at undervise.

Konceptet bygger på erfaringsbaseret undervisning, dvs. de frivillige instruktører har selv erfaring med enten angst, depression eller begge dele.

Dette gør, at man så vidt muligt søger, at alle i undervisningen er på lige fod.

I indeværende år  har vi i Recoveryskolen STARS haft to kurser af lær at tackle angst og depression.

Generelt er kursister tilfredse med  kurset https://www.facebook.com/recoverycpus/

Om indholdet i lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018

Indholdssiden er bygget op omkring instruktørmanualen, hvor der er emner som de respektive instruktører skal igennem hver gang.

Dette kan bevirke, at der til tider kan være meget oplæsning.

Hver gang der er et nyt emne følger ligeledes en idérunde.

En idérunde består typisk af, at instruktørerne skriver en spørgsmål op på tavlen der er rettet mod kursisternes problematikker.

Herefter arbejdes der med det i fællesskab hvilket er en god anledning til, at kursisterne imellem deler viden og erfaringer.

Arbejdsformen veksler mellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde.

Der er tavshedspligt på kurset.

Der arbejdes blandt andet med triggere og advarselssignaler, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af angst og depression, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsenet samt fysisk aktivitets betydning for humøret.

Mellem hvert modul opfordres kursisterne til at udarbejde en handleplan.

En handleplan er et værktøj til bedre at kunne overskue hverdagen ved eksempelvis at dele udfordringerne op i små bidder.

Der kan være mange forskellige handleplaner, alt efter hvad den enkelte har af problematikker.

Kurserne skal øge selvtilliden hos den enkelte, dette ved eksempelvis at kursisten bliver i stand til, at kunne identificere de gode valg via en bred vifte af mulige selvhjælpsværktøjer. Der lægges vægt på, at den enkelte får træning i livskompetencer ved at sætte mål, løse problemer og træffe beslutninger

Kurset forløb over 7 uger og har en varighed på 21/2 times pr. gang.

Løbende vil kursisterne blive opfordret til at holde kontakt til hinanden for derved at udvide deres personlige netværk for at have nogle der kan støtte dem i hverdagen også efter kurset.http://aktivforsindet.dk/pec-events/sammen-til-nye-faellesskaber/

Hvornår er lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018?

Næste gang der er lær at tackle angst og depression er 28.08.18 kl. 10.00-12.30 og 7 uger frem.

Kurset afvikles Æblehaven 1, 4200 Slagelse.

Instruktører på kurset er Kira Demidowicz og Helle Hougaard Sørensen.

Forsamtaler og tilmelding til lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018

Forinden optagelse på kurset vil man blive indkaldt til en forsamtale der kan vare op til 45 minutter.

Forsamtalerne bliver foretaget af Susanne Brandt [email protected]/23278983 og René Essom [email protected]/ 20159580

Tilmelding til kurset kan ligeledes ske til ovennævnte.

Læs mere om kurser http://aktivforsindet.dk

 

Tilmeldingsfrist: d. 1. august 2018

Dato

28 aug 2018
Afsluttet

Tidspunkt

10:00 - 12:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

FOKUS
Æblehaven 1, 4200 Slagelse
Kategorier

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code