Lær at tackle angst og depression 11

Lær at tackle angst og depression 11

Kurset lær at tackle angst og depression 11 henvender sig til de, der enten har diagnosen angst og depression eller symptomer på lignende.

Det vil sige, man sagtens kan have andre problematikker ,men hvor det er angst og-eller depression der ‘fylder’, hvorfor det vil være gavnligt at arbejde med.

Kurset er et hjælp til selvhjælpskursus. Læs evt. mere her Lær at tackle angst og depression 3 efteråret 2018

Konceptet er baseret på erfaringsudveksling hvilket betyder, at de der underviser selv har eller har haft angst-depression eller begge dele tæt inde på livet.

Det er derfor denne erfaring som alle i lokalet har tilfælles, både instruktører og kursister.

I løbet af de 7 moduler vil instruktørerne gennemgå en del idérunder.

Disse idérunder kan være afledt af gennemgået teori, men også tage afsæt i kursisternes problematikker.

Man gør det så at sige til ‘tavlens problem’ mens man fælles løser og kommer med forslag til hvad man kan gøre i forskellige situationer.

Endvidere bruges der tid på at hvert enkelt kursist fra uge til uge får udarbejdet en handleplan. Disse handleplaner er små mål man sætter sig uge fra uge for på sigt at opnå følelsen af at man oplever små succesoplevelser og at der er noget man kan lykkes med i hverdagen på trods af de udfordringer der er ved angst eller depression.

Her introducerer og instruerer de frivillige instruktører ( med egne levede erfaringer) en værktøjskasse til hvorledes man kan blive bedre i stand til at håndtere de udfordringer der er i forbindelse med enten angst eller depression.

HVEM UNDERVISER PÅ LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 11?

Her er ikke tale om undervisning i traditionel forstand- det er udelukkende baseret på levede erfaringer udi angst og depression og instruktørerne er ikke uddannet undervisere.

Lær at tackle konceptet er bygget op således, at de frivillige instruktører har en instruktørmappe. Denne er udarbejdet således, at der kan forekomme højtlæsning i undervisningen- helt eller delvist. Denne højtlæsning munder da ud i en fælles idérunde, her er særligt fokus på idégenerering fra kursister. Det er altså her erfaringer med hvad der virker, deles.

Hvert modul afsluttes med udarbejdelse af en handleplan. Dette har afsæt i små succesoplevelser i hverdagen, ret beset handler det om at sætte sig mål fra uge til uge, der er tilpas udfordrende for den enkelte.

På dette kursus er instruktørerne Denice Jonasen og Helle Hougaard Sørensen.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG lær at tackle angst og depression 11?

For at komme på kurset kan du henvende sig pr. mail til Susanne Brandt [email protected] for at aftale nærmere omkring en forsamtale. Såfremt du ikke er tilknyttet CPUS bedes du rette henvendelse til Henriette Høiberg, Center for Sundhed og Ældre på telefon 58574579.

Vil du vide mere om STARS? http://aktivforsindet.dk/recoveryskoler/recoveryskolen-stars

 

Dato

18 aug 2020
Afsluttet

Tidspunkt

17:00 - 19:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Sorøvej 8, undervisningslokalet
Sorøvej 8, 4200 Slagelse

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code