Introduktion til recoveryorienteret tilgang

Introduktion til recoveryorienteret tilgang i CPUS

I CPUS har vi en recoveryorienteret tilgang i vores arbejde, men hvorfor og hvordan arbejder vi med det?

Overordnet kan man sige at fokus er på at udvikle en praksis, der understøtter den enkelte i dennes recoveryproces. Det kræver en kulturændring, der ret beset går på at den fagprofessionelle bliver i stand til at ændre praksis til en mere ikke vidende position.

Recovery handler om at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder. En ofte anvendt definition af recovery er, at det er:

”en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv” (William Anthony, Boston Universitet, 1993).

Mange mennesker med egne levede erfaringer udi psykisk sygdom sætter helt andre mål for deres personlige recoveryproces, det kan være det at blive set som et helt menneske og ikke kun som en sygdom,  herunder også italesættelsen af mennesket bag der kan rykke den enkelte til at have et godt liv.

Det, at der en der tror på en, kan vise sig at være væsentligt skelsættende og et vendepunkt for borgere med psykiske udfordringer og eventuelle diagnoser kan blive mindre fremtrædende i den enkeltes bevidsthed.

Om kurset introduktion en recoveryorienteret tilgang

Vi tager jer gennem forståelsen af at arbejde recoveryorienteret- hvad det rent faktisk betyder og i forlængelse heraf introducerer vi jer for CPUS’ eget recoveryskoleprogram STARS.

Vi vil også komme ind på, hvad det kan give den enkelte at være frivillig i STARS. Læs mere her Frivillig i STARS

Du kan læse mere om STARS her www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem mindre oplæg, film og øvelser.

Alt sammen foregår via webex som du kan tilgå ved et tilsendt link.

Kurser i STARS er for alle borgere i Slagelse kommune.

Undervisere på introduktion til en recoveryorienteret tilgang

Susanne Brandt og Rikke Trier Kristjansen.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding skal ske til til Annika Flindtholt på mail [email protected]

Dato

14 jan 2021
Afsluttet

Tidspunkt

10:00 - 11:00

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Webex

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code