Hvilke grænser overskrider du i dig selv?

Hvilke grænser overskrider du i dig selv?

-Et arrangement om selvskade, misbrug og kontroltab

Enhvers personlige grænser er –  personlige-! Og grænser kan være vidt forskellige i deres følger og betydningen for opretholdelsen af en sammenhængende tilværelse. Respekterer man f.eks. sine egne grænser, hvis man igen og igen gør skade på sig selv gennem et vedvarende misbrug?
På dette møde vil en bruger af retspsykiatrien fortælle om sit liv med selvskade, misbrug og kontroltab.  -Og hendes beretning sammenstilles med et filosofisk oplæg om lidelser og helheden i et vellykket menneskeliv.

Kom og vær med i den fælles søgen efter glæde, gavn og visdom-!  Eks på emner:

  • Hvorfor kan det være så svært at holde op med selvskade?
  • Hvad er selvskaden værd, hvis den kun giver en kortvarig lettelse?
  • Er en tilværelse uden risici og udfordring af ens grænser et godt liv?
  • Hvorfor skal man kontrollere sit liv som et mål i sig selv?
  • Hvorfor straffer samfundet menneskelige lidelser ved at ”overse” dem?  

Oplægsholder på Hvilke grænser overskrider du i dig selv?

 

Trine Petersen                                                                                     Jørgen Rasmussen                        
 Forfatter med mange                                                                       Filosofisk konsulent i
års erfaringer indenfor                                                                    Slagelse Kommune
retspsykiatrien

Tidligere oplæg med samme oplægsholdere Magt og selvbestemmelse

Læs mere om STARS arrangementer her:http://www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Det kræver ingen forudgående tilmelding- Vel mødt!

Dato

05 apr 2022
Afsluttet

Tidspunkt

15:00 - 17:00

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Caféteket
Stenstuegade, Slagelse

Oplægsholdere

QR Code