En vellykket, udsat tilværelse-liv

En vellykket, udsat tilværelse-liv

–  Filosofiske tanker om et godt liv

Kom og vær med til en filosofisk dialog om en vellykket, udsat tilværelse, den første session om liv.

At leve et godt liv betyder ikke, at man kan og skal undgå at være udsat, tværtimod-! Det der dybest set betyder noget er, at man erkender at være udsat og møder livets udfordringer, når de opstår.

De tre sessioner vil kredse om tre centrale livsfilosofiske emner; liv, dannelse og ensomhed, da de hver især fortæller en masse om, hvordan man kan finde nogle nye tanker og synsvinkler på sig selv, og derved gøre noget for sig selv i udsatte livssituationer.

Og hvad handler de tre begreber så nærmere om?

Man kan ikke tænke og tale om liv uden også at forholde sig til døden. Mange mennesker har det svært med døden, fordi den fremkalder en masse dystre tanker. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden ikke er døden, som for alvor gør livet værd at leve-? For ville livet blive bedre, hvis vi levede uendeligt-? Måske døden giver os mere mod på livet-! Tag fat om livet

Dannelse handler om at opdage og se sig selv i nogle større sammenhænge. Og dét kan man gøre på mange forskel-lige måder-! Der kan f.eks. ske noget med en, når man står på toppen af et bjerg, eller fordyber sig i noget nyt og anderledes musik. Man kan ligesom give slip på sig selv, og på denne måde blive mere nærværende og se sit liv i et andet lys.

For stadig flere mennesker er ensomhed en rigtig svær udfordring, fordi den grundlæggende handler om vores forhold til os selv. At være ensom er noget ganske andet end at være alene, og mange kan sagtens lære at være alene. Den dybere ensomhed er straks sværere, for vi kan næppe beslutte bare at udrydde den. Men vi kan skabe nogle fælles-skaber, som kan gøre deres for at udbedre ensomheden.

Oplægsholder En vellykket, udsat tilværelse-liv

Filosof Jørgen Rasmussen

Dato og sted

Oplægget afholdes tirsdag 03.03.20 klokken 15-17.

Tilmelding til En vellykket, udsat tilværelse-liv

Man kan både tilmelde sig de enkelte sessioner samt alle tre samlet.

Tilmelding kan ske til Susanne Brandt [email protected] senest d. 28.02.20

Se mere om STARS http://www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Dato

03 mar 2020
Afsluttet

Tidspunkt

15:00 - 17:00

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Slagelse bibliotek, lokale 2
Stenstuegade 13, 4200 Slagelse

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code