BKS Grundkursus

Endnu et spændende kursus i STARS!

Husker du hvordan det føles efter at have gået en lang tur, danset eller spillet bold med vennerne. Du kan mærke, at kroppen har været i bevægelse, kroppen føles træt, men også fyldt med energi, og du kan mærke, at dit sind har fået et frirum fra hverdagens tanker.

BKS står for Bevægelse, Krop og Sind og handler om, hvilken betydning fysisk aktivitet og bevægelse kan have for egen personlig udvikling. Fysisk aktivitet og bevægelse kan ligeledes være en medvirkende faktor i det pædagogiske samarbejde mennesker imellem og kan hjælpe til at understøtte og løfte menneskers

  • Recovery
  • Rehabilitering
  • Mestringsoplevelse af sin tilværelse

Metoden er evidensbaseret og har vist sig som en effektiv del af den pædagogiske praksis i mødet med mennesket. Fysisk aktivitet og bevægelse lægger vægt på sanselighed og kropslighed

Metoden er evidensbaseret og har vist sig som en effektiv del af den pædagogiske praksis i mødet med mennesket. Fysisk aktivitet og bevægelse lægger vægt på sanselighed og kropslighed.

Hvorfor fysisk aktivitet og bevægelse?

Ved fysisk aktivitet og bevægelse kommer man i kontakt med sin naturlige kropslige kompetencer, vilje og velvære i fællesskab med andre. At lave fysisk aktivitet og bevægelse som aktiv deltager sammen med andre giver handlekompetence og håb. Samtidig understøtter det kursistens empowerment og inklusion på andre livsområder. BKS skal derfor ses som et led i en recoveryorienteret personlig proces. Forudsætningen for recovery er deltagelse, selvstændighed og velvære, hvilket betyder, at aktiviteter skal tage udgangspunkt i kursistens præference og motivation, således at det bliver en meningsfuld aktivitet.

Målet med BKS er derfor øget sundhed, inklusion og personlig udvikling i samarbejdet mellem borgere, frivillig og medarbejdere.

BKS grundkursus forløber over 4 kursus gange. Kurset er tilrettelagt således at der hver undervisningsgang veksles mellem teori og fysisk aktivitet/bevægelse. Aktiviteterne er planlagt således at alle kan være med uanset fysisk form, vi håber du igennem aktiviteterne bliver inspireret og forhåbentlig oplever du glæde og meningsfulde fællesskaber. Hvis vejret tillader det afholdes noget af kurset udenfor.  

  1. Kursusgang den 28.09.17 kl. 10 – 12.30 inkl. Frokost. Der fokuseres på den personlige, subjektive oplevelse af før og efter fysisk aktivitet og bevægelse. Der vil være fortællinger, fra personer som har brugt fysisk aktivitet og bevægelse som en personlig proces
  2. Kursusgang den 26.10.17 kl. 10-12.30 inkl. Frokost. Der fokuseres på mødet og Samskabelse af forløb med fysisk aktivitet og bevægelse. Hvordan gribes det an, og hvordan sikres det, at det giver mening og kan bruges i kursistens personlige udvikling. Denne kursusgang taler vi ligeledes om motivation, ansvar og ejerskab.
  3. Kursusgang 30.11.17 kl. 10-12.30 inkl. Frokost Der fokuseres på, hvordan mål og fysisk aktivitet og bevægelse kan bruges som et læringsrum og dermed se, hvilke sidegevinster og effekter fysisk aktivitet og bevægelse har på øvrige livsområder.
  4. Kursusgang 14.12.2017 kl. 10-12.30 inkl. Frokost. Der fokuseres på den viden, vi har om fysisk aktivitet som recoveryorienteret rehabilitering, og om hvordan krop, psyke og bevægelse hænger sammen.

 

Tilmeldingsfrist: 21.09.17

Dato

28 sep 2017
Expired!

Tidspunkt

10:00 - 12:30

Markeringer

CPUS,
Recoveryskolen Stars
QR Code