BKS-en metode til hverdagen

BKS-en metode til hverdagen

Forløbet

Igennem kurset BKS-en metode til hverdagen arbejder vi både på et teoretisk og praktisk plan. Formålet er at du bliver mere opmærksom på, hvad det er din krop faktisk kan, og at du bliver opmærksom på BKS som metode.

Her vil du genopdage glæden ved at bevæge dig, mærke sig selv og sanse egen krop og omgivelser.

Vi veksler mellem teori og praksis, hvor fysisk aktivitet bliver en del af fællesskabet. Når vi beskriver fysisk aktivitet omhandler det alle former for kropsbevægelse, så det kan være alt fra at gå en tur, spille petanque eller spille på et instrument.

På dette kursus sætter vi fokus på praksisnære øvelser, certificeringsguide, interviewguide, sidegevinster, ABC perspektivet samt meningsfulde fællesskaber i teori.  CPUS Træf 2018 – Nye veje til aktive meningsfulde fælleskaber

Der vil mellem undervisnings gangene være en lille lektie.

Vi skal turde lytte og tale med hinanden. Vi vil arbejde ud fra åbenhed, tryghed og ærlighed i gruppen, hvor de forskellige livserfaringer vi har sættes i spil.

Undervisere BKS-en metode til hverdagen

Chalotte Zeberg og Jasper Neves

Målgrupper

Kursusforløbet henvender sig til borgere med psykosociale udfordringer, pårørende, fagprofessionelle og frivillige tilknyttet socialpsykiatrien.

 

Tilmelding til BKS-en metode til hverdagen

Kurset kræver tilmelding, der er på kurset plads til 18 deltagere

Tilmelding sker til  Jasper Neves på [email protected] senest 03.05.19

Dato

06 jun 2019
Afsluttet

Tidspunkt

14:00 - 16:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Slagelse bibliotek, mødelokale 1
Stenstuegade 14, 4200 Slagelse

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code