Bevægelse, krop og sind

Bevægelse, krop og sind

Bevægelse, krop og sind – Baggrunden

Igennem projekt bevægelse, krop & sind er vi blevet optaget af den betydning fysisk aktivitet har for sammenhængen mellem krop og psyke. Fysisk aktivitet kan samle oplevelsen i en helhed og give en mere sammenhængende oplevelse af egen person som aktør i eget liv.

Forløbet

Igennem kurset arbejder både på et teoretisk og praktisk plan. Formålet er at du bliver mere opmærksom på, hvad det er din krop faktisk kan, og du genopdager glæden ved at bevæge sig, mærke sig selv og sanse egen krop og omgivelser. Vi veksler mellem teori og praksis, hvor fysisk aktivitet bliver en del af fællesskabet. Når vi beskriver fysisk aktivitet omhandler det alle former for kropsbevægelse, så det kan være alt fra at gå en tur, spille petanque eller styrke.

Vi skal turde lytte og tale med hinanden. Vi vil arbejde ud fra åbenhed, tryghed og ærlighed i gruppen, hvor de forskellige livserfaringer vi har sættes i spil.

Målgrupper

Kursusforløbet henvender sig til borgere med psykosociale udfordringer, pårørende, fagprofessionelle og frivillige tilknyttet socialpsykiatrien.

Læringsperspektivet

Forløbet strækker sig over 5 moduler, hvor vi vil skabe forskellige læringsmiljø som omhandler følgende temaer.

 •   Historiefortællinger – alle har en historie om fysisk aktivitet.
 •   Hvordan kan fysisk aktivitet inddrages i min hverdag.
 • Vi skal selv være fysisk aktive. Aktiviteterne målrettes gruppen, så alle kan være med.
 • Meningsbegrebet – hvad giver mening for mig og hvad mærker jeg når jeg er fysisk aktiv.
 •   Hvad har jeg lært og er min indre motivation blevet styrket til at bruge fysisk aktivitet, som en del af min egen personlige udvikling.

Målet er, at du igennem kurset får en større forståelse af hvilken betydning bevægelse, krop og sind har i forhold til din egen recovery proces.

Forventninger til deltagelse

Der forventes ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Vi vil arbejde fokuseret med den enkeltes erfaring med BKS, så du bør være klar til både at lære og udvikle dig, i et samskabende forløb, hvor vi sammen finder mening og inspiration gensidigt.

Hvor og hvornår?

Vi mødes en gang om ugen i 5 uger, i undervisningslokalet på Sorøvej 8, Slagelse, er vejret med os vil vi være udenfor på alle kursusgangene.

Kursusdagene vil ligge på følgende dage – fast kl. 13-15.30

 •   Tirsdag d. 2. maj 2017
 •   Tirsdag d. 9 maj 2017
 •   Tirsdag d. 16 maj 2017
 •   Tirsdag d. 23 maj 2017
 •   Mandag d.29 maj 2017

Antal kursister, tilmeldinger og deltagerbetaling

Der vil være til 8 kursister på kurset, heraf højest 3 fagprofessionelle. Tilmeldingsfrist d. 25. april 2017. Yderliglig information og tilmelding kan ske hos:

Deltagerbetaling er 610 kr. pr kursist

Ved visitation fra jobcenter/socialforvaltning bedes oplyses den kommunale enheds EAN-nr.

Undervisere/tovholdere

 • Jasper Jørgensen er ansat som peer-medarbejder i Socialpsykiatrien i Slagelse kommune. Jasper har opbygget og fået både viden og kompetencer gennem sin egen recovery proces, primært gennem fysisk aktivitet.
 • Annika Flindtholt er ansat som pædagog og idrætskoordinator i Socialpsykiatrien I Slagelse. Annikas fokus område som idrætskoordinator er at understøtte implementeringen af fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien.

Tilmeldingsfrist: 25. april 2017.

Dato

02 maj 2017
Afsluttet

Tidspunkt

13:00 - 15:30

Pris

610kr. pr. kursist

Markeringer

Recoveryskolen Vestsjælland

Lokation

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
Sorøvej 8, 1. sal 4200 Slagelse
QR Code