Introduktion til mental sundhed og bevægelse, krop og sind som katalysator for recovery

Introduktion til mental sundhed og bevægelse, krop og sind som katalysator for recovery.

Sprog og tanker står ofte i centrum, mens krop og sanselighed langt fra altid indgår som naturlig del af vores samarbejde med mennesker som vi støtter.

I CPUS sætter vi en ære i at skabe den bedst mulige helhedsorienterede indsats for mennesker, da vi tror på, at dette er af afgørende betydning for at forandre sin livssituation.

En af de metoder vi bruger på at understøtte denne proces hos den enkelte, såvel som i grupper er at arbejde med Bevægelse, Krop og sind og ABC for mental sundhed som katalysator for recovery.

Bevægelse, Krop og sind tager afsæt i et kropfænomenologisk perspektiv, hvor kroppen er grundlaget for oplevelsen og bevidstheden – dvs. kroppen erfarer.

I forbindelse med psykisk sårbarhed splittes oplevelsen og individet får, ikke en sammenhængende oplevelse af sansning, følelser og tænkning. Kroppen er hjemsted for den enkelte – det er gennem og i kraft af kroppen, at vi gør og har gjort vores erfaringer.

Erfaringer sidder i kroppen og ikke kun i hovedet Bevægelse/fysisk aktivitet samler oplevelsen i en helhed, og personen vil gennem bevægelse/fysisk aktivitet genetablere en mere sammenhængende oplevelse af sig selv. Læs mere om BKS her BKS-en metode til hverdagen

ABC for Mental sundhed gør os stærkere og vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting. Mental sundhed styrkes og vedligeholdes, ifølge forskningen, ved, at vi:

Mennesker, som er fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har, ifølge en lang række studier, bedre mental sundhed end mennesker der ikke er aktive. De føler sig bl.a. gladere, oplever større livskvalitet, og samtidig får de lettere ved, at håndtere hverdagens udfordringer.

Oplevelsen af at høre til og indgå i et socialt fællesskab er fundamental for vores mentale sundhed og trivsel. Det er bl.a. her, vi kan hente følelsesmæssig og praktisk støtte i hverdagen, ligesom vi, som mennesker, har et medfødt behov for at høre til.

Fællesskaber forebygger ensomhed, og ved at engagere sig i lokalsamfundets fællesskaber fx sociale aktiviteter, foreninger og organisationer styrkes den sociale kapital, som sammen med gode sociale relationer, er centrale sundhedsressourcer, der hjælper os med at mestre de udfordringer, som livet rummer og fremmer følelsen af meningsfuldhed.

Målet med at inddrage disse metoder i samarbejdet med mennesker er, at de får lyst og motivation til at skabe en forandring i deres livssituation. Ligeledes er målet, at den enkelte får lyst til at udvikle en ny livsstil med henblik på at forbedre den mentale og fysiske sundhed samt styrke mestringstro og empowerment.

Oplægget giver dig en kort teoretisk gennemgang og forståelse af de elementer som indgår, når vi arbejder med Bevægelse, Krop og sind samt ABC for mental sundhed som metode.

Derudover fortæller vi om nogle af de sidegevinster, som kan opleves, når fokus retter sig mod disse metoder. Dette kan fx være bedre søvn, pause fra tankemylder, venskaber, brobygning til civilsamfundet mm.

Undervisere på bevægelse, krop og sind og ABC

Torben Holme & Kenneth Stokholm

Tilmelding til introdagen om bevægelse, krop og sind og ABC

Annika Flindtholt mail: [email protected]

Læs mere om andre kurser i STARS http://www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Dato

17 dec 2020
Afsluttet

Tidspunkt

09:30 - 10:30

Markeringer

Recoveryskolen Stars

Lokation

Webex

Organisator

Susanne Brandt
Email
[email protected]
QR Code