5 veje til styrket trivsel

5 veje til styrket trivsel

5 veje til styrket trivsel – I regi af RECOVERYSKOLEN VESTSJÆLLAND udbydes hermed følgende kursus 5 veje til styrket trivsel

5 veje til styrket trivsel – Baggrund:

Med inspiration fra Storbritanniens fokus på og arbejde med at øge den nationale bundlinje for well- being/trivsel, tilbyder vi her et kursusforløb over i alt 7 kursusgange med fokus på at styrke vores individuelle og fælles trivsel. Vi tager i forløbet afsæt i 5 fokusområder, som omfattende forskning viser, virker fremmende for trivsel og personlig opblomstring.

Storbritanniens”5 ways to well-being”

Forløbet

I forløbet vil vi sætte fokus på hvert af de 5 områder og arbejde fordybende med, hvordan vi hver især og sammen kan tilskrive dem mening og bruge dem i hverdagen. Imellem de enkelte sessioner vil der være hjemmeøvelser.

Forløbet vil på 1. kursusdag blive indledt med introduktion til indholdet og forløbet, og vil på sidste kursusdag blive afsluttet med en fejring og evaluering. Du vil modtage et diplom for gennemførelse af forløbet, hvis du er deltagende på 6 ud 7 kursusgange.

Vi anvender de engelske betegnelser som referencer i forløbet, fordi de er meget tilgængelige, men kurset er på dansk. Vi vil således både oversætte og omforme det engelske udgangspunkt, så det passer i en dansk sammenhæng. Vi vil indlede og afslutte forløbet med konkret at måle trivslen hos den enkelte kursist for at se om forløbet og dette fokus faktisk har effekt.

Vi opretter en lukket Facebook-gruppe til information og delinger i forløbet.

Målgrupper

Kursusforløbet henvender sig til borgere med psykosociale udfordringer, pårørende, fagprofessionelle og frivillige tilknyttet socialpsykiatrien.

Forventninger til deltagelse

Der forventes ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Vi vil arbejde fokuseret med hver af ”de 5 veje” og hjemmeøvelser, så du bør have en parathed til at lære og udvikle dig med ind i forløbet. Vi lægger op til et samskabende forløb, hvor vi sammen finder mening og inspirerer hinanden gensidigt.

Hvor og hvornår?

Kursusforløbet vil så vidt muligt foregå ude og i naturen. Vi mødes 1. gang i undervisningslokalet, Sorøvej 8, Slagelse.

Hvis vejret ikke er med os, har vi dog booket undervisningslokalet, Sorøvej 8, Slagelse.

Kursusdagene vil over de 7 uger ligge om eftermiddagen – fast kl. 13-15.30 – på følgende dage:

  • Mandag d. 24. april 2017 – introduktion, præsentation og opstart
  • Mandag d. 1. maj 2017 – 1. tema
  • Mandag d. 8. maj 2017 – 2. tema
  • Mandag d. 15. maj 2017 – 3. tema
  • Mandag d. 22. maj 2017 – 4. tema
  • Tirsdag d. 30. maj 2017 – 5. tema
  • Tirsdag d. 6. juni 2017 – afslutning og evaluering

Vi laver en opfølgende samling af dette hold mandag d. 14. august 2017, hvor vi – 10 uger efter afslutningen af forløbet – samler kursisterne igen for at høre om og hvordan ”de 5 veje til styrket trivsel” har fundet vej og mening i kursisternes liv.

Antal kursister, tilmelding og deltagerbetaling

Der vil være plads til op til 10 kursister på holdet/forløbet, heraf højst 4 fagprofessionelle. Tilmeldingsfrist d. 18. april 2017. Yderligere information og tilmelding kan ske hos:

Deltagerbetaling er 845 kr. pr kursist.

Ved visitation fra Jobcenter/Socialforvaltning bedes oplyses den kommunale enheds EAN-nr.

Undervisere/tovholdere

Jasper er ansat som peer-medarbejder i socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Jasper har opbygget og har fået sin viden og kompetencer gennem sin egen recovery proces primært gennem fysisk aktivitet

Eddie er uddannet Master i Positiv Psykologi, socialpædagog, coach og mentor, har flere ledelsesuddannelser og har gennem knapt 10 år været ansat som leder af socialpsykiatrien i Slagelse Kommune

 

Tilmeldingsfrist: d. 18. april 2017

Dato

24 apr 2017
Expired!

Tidspunkt

13:00 - 15:30

Pris

845 kr.

Markeringer

Recoveryskolen Vestsjælland

Lokation

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
Sorøvej 8, 1. sal 4200 Slagelse
QR Code