Ingen anden kan leve dit -gode- liv-!

STARS Samtalecafé på årets Sommerhøjskole – 31.07.23 – kl. 9:45 – 11:30

Forestillingen om det gode liv er et meget vigtigt udgangspunkt for en samtale
om, hvad vi hver især tænker, der hører med til en vellykket tilværelse; med alt
hvad dén indeholder af med- og modvind gennem livet. Det bliver straks en
større udfordring at beskrive, hvad der kunne være en fælles ide om et godt liv.

Men det er i hvert fald muligt at pege på den fælles opgave i at kunne tackle de almene ting i livet, som falder de fleste svære at bære: Lidelse, død og ulykker.
Måske et godt liv mest af alt handler om at kunne rumme -og handle ud fra- alt
det, som vi ikke selv bestemmer. – Og så ellers glæde os over alle de enkle ting,
som kan give en modet til at møde livet i dets utallige former.  – Og se det gode
liv som del af noget større end en selv; det sociale fællesskab og naturen f.eks.

  • Er ”det gode liv” et godt liv for hvem som helst?
  • Hvordan kan døden være en del af et godt liv?
  • Skal man overhovedet søge det gode liv som sådan, eller kommer det af
    sig selv, hvis man f.eks. lever et liv fyldt med nytte og glæde-?
  • Hvilke tre ting er afgørende for dit gode liv?
  • I lang tid var begrebet om ”skæbne” næsten forsvundet. Hvorfor mon det
    er vendt tilbage?

 Jørgen Rasmussen,
  Filosofisk konsulent
Slagelse Kommune

Vil du vide mere om STARS? http://www.aktivforsindet.dk/recoveryskoler

Det fulde program til sommerhøjskolen finder du her https://aktivforsindet.dk/sommerhoejskole-2023/

 

 

 

Dato

26 jun 2023
Afsluttet

Tidspunkt

08:00 - 18:00
QR Code