CPUS udvider nu indsatserne delvist og gradvist henimod genåbning

I Danmark er bl.a. dagtilbud, skoler og flere mindre erhverv begyndt at genåbne, fordi smittekurven for Covid-19 ser langt bedre ud end forventet. Det giver anledning til, at vi også i CPUS gradvist og relevant udvider vores indsatser og tilbud til borgerne, vi støtter. Vi vil dog fortsat holde stærkt fokus på og overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og de anvisninger, der er gældende fra myndighederne side.

Det betyder, at vi på forskellige måder i vores tilbud relevant vil øge og udvide vores aktiviteter og også i nogle sammenhænge invitere ind til flere fysiske møder, samtaler og mindre fællesskaber. Vi er klar over, at mange oplever sig isoleret og alene i denne tid og savner kontakt med andre. Derfor forsøger vi nu gradvist og forsvarligt at åbne mere op og skabe flere muligheder for, at det er muligt at mødes på andre måder end via telefon eller videomøder. Dog vil vi holde fokus på, at så meget som muligt kan foregå udenfor og med relevant afstand til hinanden.

Botilbud, bofællesskaber og døgnstøtte

– Østergården, Århusvej, Motalavej, Stabels Gård, Solgården, Kalundborgvej, Grendalsvej, VoksenLiv

I vores botilbud, botilbudslignende bofællesskaber og døgnstøtte vil der således ske en gradvis øgning af interne og udendørs aktiviteter, bl.a. nogle steder i form af gruppeaktiviteter, walk and talks og småture ud af huset. Desværre er der fortsat meget klare restriktioner i forhold til besøg af pårørende på botilbuddene, hvor det kun er kritiske besøg og besøg ved helt særlige lejligheder, der tillades for at begrænse smitterisikoen.

Netværksstøtten

I Netværksstøtten(§85-støtte) vil støtten til borgerne tilbydes virtuelt, på telefon og i relevant omfang som walk and talk, alt afhængig af behov og aftaler med den enkelte. Gruppestøtte startes op i mindre omfang igen efter d. 10. maj. Tilbuddet i Bjergbygade åbner også gradvist op, bl.a. også med udendørs møder, samvær og aktiviteter. Gruppestøtte på Egersundsvej starter op i uge 17.

LivsMestring

I LivsMestring vil de individuelle samtaler fortsat primært foregå virtuelt eller via telefon, men udvides nu også til kunne foregå som walks and talks i understøttende omfang. Mandagsgruppe foregår virtuelt og faciliteres af frivillige og understøttes af tilbuddets 2 psykologer.

Netværkshusene

– Rosenhuset, Birkehuset og Godthåb

I Netværkshusene vil aktiviteter foregår nu udenfor i opsatte telte udenfor husene, i byens og naturens rum og via tilmelding. Med åbningstider både formiddag og eftermiddag, udvides aktiviteterne ugentligt baseret på erfaringer, antal fremmødte, borgernes behov og ønsker, sikkerhed mv.

Recoveryskolen STARS kører også enkelte læringsforløb, såvel i videomøder som fysiske forløb.

Der meldes løbende ud på Netværkshusenes Facebookside.

Kommunikation

Vi vil kommunikere løbende på vores hjemmesider www.cpus.dk og www.aktivforsindet.dk samt på Facebook, når der er ændringer i vores prioriteringer og tiltag.

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch, Centerleder