Nye FIT-moduler i 2019 i samarbejde med Scott D. Miller og Susanne Bargmann

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) gentager succesen og udbyder nye FIT-moduler i 2019 i samarbejde med Scott D. Miller, ICCE direktør, Ph.d. og Susanne Bargmann, ICCE Senior Advisor, psykolog.

CPUS tilbyder følgende FIT-moduler:

Scott D. Miller og Susanne Bargmann varetager undervisningen på modulerne, der foregår på engelsk og dansk, og der er ca. 40 kursister på de enkelte forløb. Samlet forbereder de fire moduler deltageren henimod at tage en ekstern certificering som Certified FIT Trainer gennem ICCE. Certificeringen er ikke en del af modulerne.

Deltagerne bør have modtaget introduktionsundervisning i FIT og have arbejdet med FIT i praksis i et stykke tid. Deltagerne kan med fordel læse den nye danske grundbog ”Feedback Informed Treatment” af Susanne Bargmann.

Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen her.

Faglige spørgsmål om uddannelsen kan rettes til Ulla Qwist, certificeret FIT-Trainer, på mail: [email protected] eller til Allan Larsen, psykolog, på mail: [email protected]

Fakta:

Scott D. Miller, Ph.D. og ICCE direktør, er en af hovedmændene bag Feedback Informed Treatment (FIT) og grundlægger af The International Center for Clinical Excellence (ICCE), som er en international samling af terapeuter, forskere og undervisere, der samarbejder om at lære mere omkring, hvordan man udvikler terapeutiske færdigheder.

Scott D. Miller er en erfaren og underholdende underviser og foredragsholder, og han er på forkant med forskningen vedrørende klinisk praksis og formår at formidle dette på en tilgængelig måde, der samtidig er vedkommende og omsættelig i daglige praksis. Scott har bl.a. udgivet bøgerne ”Escape from Babel: Toward a Unifying Language for Psychotherapy” (1997), ”The Heart and Soul of Change” (1999,2010), og ”The Heroic Client: A revolutionary way to Improve Effectiveness through Client-Directed, Outcome- Informed Therapy” (2000).

Susanne Bargmann er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med mere end 12 års klinisk erfaring fra psykiatrien, den kommunale familiebehandling og fra privat praksis og førende i Danmark i forhold til FIT.

Susanne Bargmann underviser i Feedback Informed Treatment (FIT) i Skandinavien, Nordeuropa og USA og er en del af The International Center for Clinical Excellence. Susanne har skrevet adskillige artikler og bogkapitler på både dansk og engelsk om anvendelsen af FIT i behandlingsarbejde, som frit kan downloades sammen med handouts fra tidligere undervisning. Susanne udgav in 2017 den første danske grundbog om FIT ”Feedback Informed Treatment – En grundbog, Akademisk Forlag (2017).