CPUS er i mål med Strategi 2018-2019

Hurra! Vi er i CPUS nu i mål med vores Strategi 2018-2019 ”Nye veje til aktive meningsfulde fællesskaber

Strategien har været mere end et ½ år undervejs, og er et produkt af mange lokale dialoger med borgere, pårørende, frivillige og hinanden i – og på tværs af – de enkelte ledelsesområder, herunder også på vores SeptemberTræf 2017. Vi har desuden haft et udkast af strategiformuleringerne i høring – både internt og eksternt på Facebook – for at få de sidste input med. Det har været en rigtig spændende proces .. og vi er med alle dialogerne allerede i gang med at pejle os ind på de nye målsætninger.

Vores målsætninger er samlet set spejlet i områdets politiske vision og de politiske pejlemærker og tegner den retning, vi både fælles og de enkelte ledelsesområder, ønsker at udvikle os i.

Strategiens løbende liv og og implementering ligger os meget på sinde, og vi vil gennem både fælles og lokale strategitraditioner og –aktiviteter sikre, at den får og har et aktivt liv i hele vores organisation.

Strategien udgives hermed digitalt. Fra januar vil du også kunne få den i en trykt udgave som folder, hvis du er interesseret.

God læselyst 🙂

Hent som PDF – eller læs herunder: