CPUS har prioriteret indsatserne i forbindelse med situationen omkring COVID-19

I forlængelse af regeringens udmelding om at iværksætte smittebegrænsende tiltag i forhold til COVID-19 og prioritere de absolut nødvendige indsatser, har CPUS nu også prioriteret og bemandet indsatserne, så vi i nødvendigt og størst muligt omfang medvirker til at håndtere situationen i Slagelse Kommune og i Danmark. Dette er en kort oversigt over de overordnede og tværgående tiltag og prioriteringer, vi foreløbigt har foretaget i vores center.

Samlede og tværgående prioriteringer

Samlet har vi prioriteret de mest nødvendige indsatser til de mest sårbare og udsatte borgere og i en form, hvor støtte, rådgivning og vejledning foregår så individuelt rettet som muligt, og om muligt på telefon og i videomøder.

De mange borgere, der bor i egen bolig, og som ikke nødvendigvis er mest udsat, yder vi også fortsat støtte, rådgivning og vejledning til, men også – så vidt muligt – via telefon eller video. Der er borgere, der fortsat har behov for besøg i eget hjem, og denne indsats yder vi også fortsat, men individuelt vurderet, og med stor opmærksomhed på den enkelte borgers sundhedstilstand og hygiejne og i forhold til myndighedernes anbefalinger.

Vi har foreløbigt lukket alle aktiviteter og tilbud ned – bl.a. vores Netværkshuse – hvor borgere og medarbejdere samles i grupper eller fællesskaber for at begrænse smitterisikoen. Herunder er vi også meget opmærksomme på færdsel og samlinger på fællesarealer i vores tilbud. Vi har også aflyst alle forløb i vores Recoveryskole STARS.

I vores botilbud yder vi også den nødvendige støtte til borgerne i forhold til Sundhedsstyrelsens opfordringer, og har her bl.a. lukket ned for alle aktiviteter ud af husene, ligesom vi har tilpasset bemandingen, så vi kan fungere bedst og længst muligt i den nuværende situation. Vi begrænser også adgangen til besøg fra beboernes pårørende til det aller mest nødvendige.

Mange medarbejdere er sendt hjem

Mange medarbejdere og så vidt muligt også lederne er sendt hjem for at kunne arbejde hjemmefra for at begrænse smitterisikoen og for at kunne holde så mange friske som muligt i så lang tid som muligt. Alle ansatte – uanset faglig baggrund – er en del af beredskabet i CPUS og i det øvrige Slagelse Kommune og alle kan om nødvendigt trækkes ind til nødberedskabsarbejde, hvis andre bliver syge eller smittede.

Kommunikation

Vi vil kommunikere løbende på vores hjemmesider www.cpus.dk og www.aktivforsindet.dk samt på Facebook, når der er ændringer i vores prioriteringer og tiltag.

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch, Centerleder