CPUS har fået puljemidler til videreudvikling af støtte i grupper

Vi glæder os i CPUS til at gøre vores støtte i grupper endnu stærkere til de borgere, vi er sat i verden for at hjælpe. Socialstyrelsen har nemlig meddelt os, at de har reserveret 1,6 mio. kr. til os fra puljen vedr. “Udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser”, som vi forventer at starte op meget snart og frem til udgangen af 2020 til at videreudvikle gruppeforløbet ”Aktivt fællesskab”. Vi er udvalgt som et ud af 5 projekter i DK og kun eksisterende og igangværende gruppeforløb er kommet i betragtning.

Projektet vil hos os fokusere på at videreudvikle vores nuværende BKS (Bevægelse, Krop og Sind)-gruppeforløb, som i denne forbindelse omdøbes til ”Aktivt fællesskab”, fordi forløbet bl.a. i højere grad vil blive funderet på ABC-mental sundhed og Feedback Informed Treatment (FIT)

Projektet skal hjælpe os med at videreudvikle gruppeforløbet fra såkaldt lovende praksis til sikker praksis. Vi opfylder på nuværende tidspunkt de af Socialstyrelsen definerede 11 elementer for lovende praksis på det specialiserede socialområde, men skal med projektets understøttelse således videreudvikle gruppeforløbets metodiske fokus og effekten heraf til sikker praksis.

Der ansættes snarligt en projektleder, som skal styre, facilitere og understøtte projektet i projektperioden.

Vi glæder os til at komme i gang 🙂

Af
Eddie Göttsch
Centerleder