CPUS får stor national faglig pris og anerkendelse

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) har netop fået prisen ”Den Flyvende Gris” af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Prisen uddeles årligt til en person/gruppe eller en offentlig/privat organisation eller institution, der yder en særlig, nytænkende og bemærkelsesværdig indsats indenfor det psykosociale rehabiliteringsfelt. Prisen har til formål at rette fokus på psykosociale rehabiliteringsindsatser, som er gået foran i arbejdet og kan inspirere til kvalificering af feltet i Danmark.

I begrundelsen siger selskabet, at CPUS får prisen for et langstrakt og vedholdende recoveryorienteret fokus og arbejde, herunder bl.a.:

  • Målrettet udvikling af praksis, mindset og strategisk arbejde med Feedback Informed Treatment (FIT)
  • Etablering af egen Recoveryskole STARS med fælles og gensidig læring som tilgang samt aktiv understøttelse af Recovery Højskolen ved PsykInfo i Region Sjælland
  • Peerstøtte og -inddragelse på alle niveauer, erfaringskompetence
  • Flerårigt strategisk og brobyggende samarbejde med Frivilligcenter Slagelse
  • Kommunikation g formidling af tilbud via fælles hjemmeside – aktivforsindet.dk
  • Fælles projekt med regionens psykiatri – Projekt RoSa – om relationer og samarbejde på tværs med fælles temadage om fx resonans i relationer, udvikling af det gode samarbejde, psykiske vanskeligheder og rusmidler, vold, trusler, afmagt. Filmproduktion og podcast til formidling – rækker langt ud over kommunegrænserne. Praksisforskning. Helhed og sammenhæng.
  • Sproglig udvikling – Center for Psykosocial Udvikling Slagelse har en langt mere ressourcefokuseret og mulighedsskabende klang end ’Slagelse Socialpsykiatri’. Væk fra ekspertroller, nye formuleringer af borgere og medarbejdere og det fælles anliggende, nye identitetsmuligheder,
  • Vedholdende recoveryorienteret udviklingsfokus over en længere periode. Et godt eksempel på ”Best Practice” og ”Next Practice”

Prisen er stiftet af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i 2012 og med prisen følger skulpturen af “Den flyvende gris”. Skulpturen symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats.