Center for Psykosocial Udvikling Slagelse er en del af Projekt Fællesskabsalliancen 

I et partnerskab med op til 30 lokale frivillige foreninger skal Frivilligcenter Slagelse med støtte fra Socialstyrelsen over en 4-årig periode afprøve en ny model for lokale partnerskaber, som skal gøre det lettere for unge i sårbare og udsatte livssituationer at tage del i lokale fællesskaber som deltagere og frivillige. Projektperioden er fra d. 1. december 2022 til d. 30. november 2026. 

Formålet med Projekt Fællesskabsalliancen er at skabe rammen for et flerårigt samarbejde om at styrke overgangen og dermed brobygningen fra kommunale indsatser til frivillige fællesskaber for unge i sårbare og/eller udsatte positioner. Desuden skal partnerskabet understøtte og skabe gode rammer for et samarbejde mellem foreninger/frivillige og professionelt fagpersonale til gavn for målgruppen. 

Projektet består af 3 udviklingsområder: 

  • Brobygning: Kendskab, følgeskab, værtskab og fællesskab 
  • Inddragelse af målgruppen 
  • Spredning af virksomme metoder og den fælles agenda uden for partnerskabet 

I Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) glæder vi os til at være en del af samarbejdet og derigennem yderligere forstærke unge i sårbare og udsatte livspositioners veje ind i lokale ikke-kommunale fællesskaber. 

Projekt Fællesskabsalliancen understøtter den strategiske partnerskabsaftale Nye veje til deltagelse, fællesskab og medborgerskab som Frivilligcenter Slagelse har indgået med Folkesundhed og virksomhederne på Handicap- og Psykiatriområdet begge fra Slagelse Kommune. 

Nanna Lysdal, Frivilligcenter Slagelse, er projektleder for Projekt Fællesskabsalliancen. Har du nogle spørgsmål kan du kontakte Nanna på tlf.: 20 29 89 04
eller mail: [email protected]

Læs mere om projektet her