Borgere kan snart modtage besøg igen

Borgere på døgn- og botilbud i CPUS kan snart modtage besøg igen

Mange borgere på CPUS’ døgn- og botilbud har siden begyndelsen af april været afskåret fra at modtage besøg fra fx familiemedlemmer. Som en del af genåbningen af Danmark besluttede samtlige partier i slutningen af april, at der skulle lempes på besøgsrestriktioner.

Onsdag aften udsendte social- og indenrigsminister Astrid Krag den længe ventede bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på døgn- og botilbud. Det betyder bl.a., at borgere på døgn- og botilbud i CPUS senest om 5 dage får mulighed for at modtage besøg i et begrænset omfang.

De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat. Bekendtgørelsen betyder, at det derudover nu er tilladt for øvrige borgere på døgn- og botilbud at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner efter forudgående aftale med det enkelte døgn- eller botilbud. Besøg skal i udgangspunkt foregå på døgn- eller botilbuddets udearealer og i visse tilfælde indendørs i borgerens egen bolig efter aftale med ledelsen.

Det er ledelsen på de enkelte tilbud, som med inddragelse af den enkelte borger udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde.

I CPUS glæder vi os over, at det igen bliver muligt for borgere på døgn- og botilbud at få besøg af deres nære pårørende selvom der stadig er mange restriktioner. Lige nu arbejder vores døgn- og botilbud på at blive klar til at modtage besøg efter de nye regler. De melder ud til borgere og pårørende lokalt, hvordan rammerne for besøg i de enkelte tilbud ser ud.

Vi håber, at alle følger de nye regler og retter sig efter personalets anvisninger, da det fortsat er vigtigt, at vi passer på beboerne, os selv og hinanden i denne tid, så vi undgår smitte med coronavirus.

Med venlig hilsen

Eddie Göttsch, centerleder