kulturhus korsør

Birkehuset flytter midlertidigt til Kulturhuset i Korsør pr. 1. marts

Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 24. januar 2022, at der ikke bevilges økonomi til midlertidigt at istandsætte Skovvej 99, så Birkehuset kunne flytte dertil i forlængelse af, at Birkehusets nuværende lokalitet – Egersundsvej 30 – overtages af Politiet d. 1. marts.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det:

”Skovvej er en midlertidig placering, idet der kun er dispensation for 3 år, hvorfor økonomiudvalget ønsker, at Birkehusets aktiviteter i første omgang placeres midlertidigt i Kulturhuset, og at det undersøges, hvor der kan være en permanent løsning.”

Kommunale Ejendomme har derfor fundet nogle lokaler i Kulturhuset i Korsør, som Birkehuset således skal fungere midlertidigt i. Lokalerne vil blive besigtiget sidst i denne uge, så vi kan påbegynde planlægning af flytning og ibrugtagning af de nye lokaler.

Vi håber, at I som borgere og brugere af tilbuddet vil bakke op om flytningen, processen og være med til at give de nye lokaler liv og sjæl i den periode, vi skal være der – indtil vi finder en ny og god placering af Birkehusets tilbud og aktiviteter.

På forhånd tak.

Venlig hilsen
Dennis Jørgensen, Kst. teamleder Netværkshusene og Eddie Göttsch, Centerleder CPUS