Socialpsykiatrien inviterer til en spændende, gratis konference om Feedback Informed Treatment – FIT

Socialpsykiatrien inviterer samarbejdspartnere på velfærdsområderne i Slagelse Kommune til konference om FIT (Feedback Informed Treatment). Konferencen har til formål at inspirere og udbrede kendskabet til FIT i Slagelse Kommune. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som også anbefales af Socialstyrelsen. Læs evt. mere her. FIT understøtter, at indsatsen tilpasses til den enkelte borger, så det i højere grad er …