Invitation til SeptemberTræf i Slagelse Musikhus d. 8. september kl. 8.30 – 16.00

SeptemberTræf 2016 – I år sætter vi spot på temaet Samskabelse om recovery. Traditionen tro inviterer vi – i socialpsykiatrien – borgere, pårørende/netværk, frivillige og samarbejdspartnere i Slagelse Kommune til gensidig inspiration og drøftelser om, hvordan vi forener intentionerne i vores fagudvalgs politiske – og recoveryorienterede – vision med områdets ønsker og fortællinger om løsning af kerneopgaven og samarbejdet med …